GÅ TILL KUNDVAGNEN
0 Varor 0 kr
GÅ TILL KUNDVAGNEN

Marskampanj - Fri frakt!

- Gäller vid order över 400kr

Köpvillkor

Villkorsdatum
2012-10-01

Tillämpning
Följande allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med New Bubbleroom Sweden AB, 556699-9214 (nedan kallad Bubbleroom). Genom att beställa accepterar du dessa villkor. Beställning av produkter sker via www.bubbleroom.se. Beställningar som görs av personer under 18 år bedöms enligt gällande regler för kontantköp och skall ha målsmans godkännande för beställning. Vid beställning via Bubbleroom.se förbehåller sig Bubbleroom för eventuella tryckfel i text och bild samt fel i produktspecifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge varans exakta utseende. Vid eventuella fel i angivande av lagersaldo förbehåller sig Bubbleroom rätten att korrigera detta i efterhand.

Priser och avgifter
Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av DIBS. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK). Alla varor i Bubblerooms sortiment är angivna inklusive moms och vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella feltryck av prisinformation och eventuell slutförsäljning. Bubbleroom tillämpar en minimibeställning om 70 kr. Priserna som anges vid kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. För samtliga beställningar tillkommer fraktavgift (f.n. 39 kr), men för postförskottsleveranser tillkommer distributörens avgift, se nedan. Bubbleroom tillämpar avrundning till jämn en-krona i samband med betalning. Reapriserna gäller så långt lagret räcker. För erbjudandekoder anges tydligt hur länge erbjudandet är giltigt.

Våra avgifter för närvarande:
Faktureringsavgift (Faktura) 29 kr
Avseringsavgift (Konto) 29 kr
Påminnelseavgift (Faktura/Konto) 60 kr
Förseningsavgift (Konto) 50 kr
Fraktavgift 39 kr per ordertillfälle
Postförskottsavgift vid leverans till utlämningsställe 59 kr

Köp och betalsätt
Vid beställning av vara hos Bubbleroom träffas avtal om köp först när ordern är bekräftad. Vid internetbeställning sker orderbekräftelse normalt inom några minuter efter beställning via email. Beställningar är inte giltig om Bubbleroom inte kan fastställa kundens bostadsadress. Bubbleroom förbehåller sig rätten att neka en beställning. Det finns flera betalsätt att välja mellan: Bubbleroom-Faktura, Bubbleroom-Konto, kort, postförskott eller PayPal. Betalsätt väljs i kassan vid beställning via www.bubbleroom.se.

Bubbleroom-Faktura
Fakturan skickas ut i mitten av månaden. Hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f.n. 29 kr) ska betalas i slutet på månaden, dvs räntefritt upp till 50 dagar. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) ska betalningen vara Bubbleroom tillhanda på plusgirokonto 418 3003-5 senast på förfallodagen. Det är möjligt att dela upp betalningen och att aktivt byta till Bubbleroom-Konto genom att betala in lägsta belopp på fakturan. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid övergår fakturabeloppet automatiskt till Bubbleroom-Konto. Köp med faktura levereras enbart till folkbokföringsadressen. Vid fakturabetalning görs en sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

Bubbleroom-Konto
Dela upp betalningen över en längre tid, upp till 36 månader. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit ska återbetalas på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontobesked skickas varje månad. Uppvisar kontot skuld vid avisering uttages aviseringsavgift med (f.n. 29 kr). Betalningen skall vara Bubbleroom tillhanda på plusgirokonto 418 3003-5 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och förseningsavgift (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Köp med konto levereras enbart till folkbokföringsadressen. Vid betalning via Bubbleroom-konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

Handla varor för:

1 000:-

2 000:-

3 000:-

4 000:-

5 000:-

10 000:-

12 mån

122:-

215:-

307:-

400:-

492:-

955:-

24 mån

80:-

131:-

182:-

233:-

284:-

538:-

36 mån

min. 70:-

104:-

141:-

178:-

215:-

401:-Exempel: Du handlar för 3000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 182 kr. Total kreditkostnad blir 1358 kr och totalt att betala 4358 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfri månad.

Betalningsfri månad
Om inbetalningar gjorts i rätt tid och kontohavaren i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna så äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad. Ränta och aviseringsavgift påförs vid nyttjande av betalningsfri månad och återbetalningstiden kommer att förlängas. Om krediten nyttjas på nytt genom ytterligare köp så förlängs kreditens löptid.

Räntor och avgifter
Där inte annat särskilt anges utgår ränta på kontot enligt en månatlig räntesats som f.n. är 1,66 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den nominella årsräntan är f.n. 19,92 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektivränta beräknad på 10 000 kr upplagt på 12 månader är f.n. 26,08%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiverats av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bubbleroom eller andra kostnadsökningar som Bubbleroom inte skäligen kunde förutse når avtalet ingicks. Bubbleroom har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Bubbleroom inte råder över. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.

Beviljad kredit
Bubbleroom fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Bubbleroom förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Bubbleroom rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Bubbleroom finner skälig. Under förutsättning att kontot sköts har Bubbleroom, om inte annan överenskommelse, rätt att stegvis höja krediten upp till 10 000 kr utan förnyad ansökan.

Uppsägning
Uppsägning av konto görs genom att kontakta Bubbleroom. Efter uppsägning gäller villkoren för Bubbleroom-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot.
Bubbleroom förbehåller sig rätten att säga upp krediten i förtid om kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Kreditgivare
Kreditgivare är New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, 556699-9214. Bubbleroom beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontohavare är fysisk person. Bubbleroom förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fordring till annan kreditgivare. Den nya kreditgivaren binder sig att följa dessa villkor. Överlåtelse eller pantsättning till den nya kreditgivaren skall inte påverka kontohavarens ställning. Bubblerooms skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

SEKI blankett

Kort
Betala online med något av följande kort: VISA och MASTERCARD. Gäller enbart svenska kort. Bubbleroom tar inte ut någon extra avgift vid kortbetalning. Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av DIBS. Vid betalning med kort så krypteras informationen så att ingen obehörig kan komma åt den. DIBS ansvarar för full säkerhet för sin betaltjänst. Vid betalning via bank eller kreditkort gäller Bubblerooms prisgaranti för leveranser inom Sverige.

Postförskott
Betala när paketet hämtas ut på aktuellt utlämningsställe. Tjänsten postförskott kostar f.n. 59 kr.

PayPal
Vid val av betalsätt PayPal i kassan, sker betalningen via PayPal direkt. När den inkommande betalningen har bokförts hos Bubbleroom, skickas leveransen till dig.

Rabatter och erbjudanden
Rabatter och erbjudanden gäller enbart för medlemmar hos Bubbleroom, inloggning krävs för att nyttja en erbjudandekod. Observera att erbjudandekoderna behöver anges exakt så som de exponeras. Priset justeras enligt den rabatt som är knuten till den specifika erbjudandekoden. Giltighetstiden framgår tydligt med erbjudandekoden. Eventuella rabatter gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på byten eller framtida beställningar. Detta gäller även tillfälliga erbjudanden då priset endast gäller en bestämd tid eller dag.
Observera att det inte går att kombinera flera rabattkoder utan endast en kod kan anges vid varje köptillfälle.

Medlemskap
Som medlem avses person som registrerat sig hos Bubbleroom. Medlemskapet gäller för alla nuvarande och framtida köp hos Bubbleroom. Detta avtal gäller tillsvidare, men medlemskap kan när som helst avslutas. För att avsluta medlemskap eller ändra personuppgifter, gå in under "Min profil". Medlemmar samlar shoppingpoäng vid varje inköp, inloggning krävs för at poäng ska registreras. Antalet shoppingpoäng motsvarande inköpssumman t ex inköp på 100 kr ger 100 shoppingpoäng. Vid uppnådda 10 000 shoppingpoäng erhålls ett presentkort om 500 kr, en Glossybox för tjejer/kalsonger för killar (minimumvärde 139 kr). Observera att poäng inte kan registreras i efterhand. Som medlem och kund skall största omsorg iakttas om ditt användarnamn och lösenord hos Bubbleroom. Bubbleroom är indexerat med Google och andra sökmotorer, vilket innebär att ditt medlemskap offentliggörs på samtliga sökmotorer.

Premium-medlemskap
Som medlem är det möjligt att i samband med köp teckna ett premiummedlemskap. Detta kostar 199 kr per halvår och innebär:
• 5 % rabatt på alla köp – på alla varor
• fri frakt
• fri returfrakt
• en Glossybox för tjejer/kalsonger för killar vid första ordern (minimumvärde 139 kr)
För att nyttja Premium-medlemsskapsförmåner krävs inloggning. Tecknat premiummedlemskap gäller i 6 månader och förnyas inte automatiskt, utan måste förnyas i samband med nytt köp. Vi reserverar oss för förändringar i villkor gällande premiummedlemskap. Bubbleroom är indexerat med Google och andra sökmotorer, vilket innebär att ditt medlemskap offentliggörs på samtliga sökmotorer.

Leveransinformation
Varor skickas från vårt lager inom 1-3 arbetsdagar. Fraktbolagens sändningstider varierar beroende på bostadsort och kan därför variera, men total leveranstid ligger på 2-5 arbetsdagar. Preliminär leveranstid kan ses under "Leveranstider" vid varje artikel.

Du får ditt kollinummer via email och kan själv spåra din order med detta kollinummer på postens hemsida, www.posten.se. Om din beställning är skickad som varubrev går det tyvärr inte att spåra den.

Frakt 39:-
Faktureringsavgift 29:-
Postförskottsavgift 59:-

Returer/Ångerrätt/Byten/Reklamationer

Ångerrätt
Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att orderbekräftelse och varor mottagits. Det gör du genom att inom ångerfristen (14 dagar) lämna eller sända oss ett meddelande att du önskar utnyttja ångerrätten och sända tillbaka varan. Du kan även ångra ditt köp om en/flera varor blir restnoterade eller får nytt leveransbesked. Kontakta i så fall kundtjänst. Ångrar du köpet utan att hämta ut leveransen måste du meddela oss (se Outlöst paket ).
Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här.

Utnyttjande av ångerrätt.
Sänd tillbaka varan oförändrat skick, gärna i originalförpackningen. Produkter inom hudvård, make-up, hårvård, och parfym-set innehållandes hudvårdsprodukter returneras i obruten förpackning. Bifoga retursedeln och ange gärna returorsak. På retursedeln finns en adresslapp (förbetald kundretur) som bör användas. Utnyttjas ångerrätten debiteras returfrakten (f.n. 45 kr) i efterhand om du valt att använda vår retursedel. Är varan inte oförändrat skick kan avdrag för ev värdeminskning göras på returbeloppet.


Utnyttjande av retur/bytesrätt
Sänd tillbaka varan i oförändrat skick, gärna i originalförpackningen. Returnera samtliga delar, även om de skulle vara trasiga. Bifoga retursedeln och ange gärna returorsak. På retursedeln finns en adresslapp (förbetald kundretur) som bör användas. Du får byta avgiftsfritt till en annan vara. Vi byter inte produkter inom hudvård, makeup, hårvård och parfym-set innehållandes hudvårdsprodukter p.g.a hygieniska skäl om dessa returneras i bruten förpackning. Är varan inte i väsentligt oförändrat skick kan avdrag för ev värdeminskning göras på returbeloppet. Utnyttjas retur/bytesrätten debiteras returfrakten (f.n. 45 kr) i efterhand om du valt att använda Bubblerooms retursedel. Om en vara är
felaktig eller felexpedierad, så betalar Bubbleroom returfrakten. Vid byte eller retur står du för transportrisken. Spara alltid garanti/följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer, som skall används vid eventuell reklamation. Om du beställer fler varor än en och inte returnerar alla,
betalar vi inte tillbaka expeditionsavgiften eller ev. postförskott då avgifterna är samma oavsett antal
varor som beställts.


Byten
Det går utmärkt att byta en vara mot annan genom att själv lägga en ny beställning på vår hemsida, då tillkommer ny fraktavgift. Observera att vi inte bokar bytet när vi behandlar din retur. Vänligen lämna inga meddelanden om byte på din retursedel. Även vid byte måste den returnerade varan vara i ursprungsskick samt returnerad inom 14 dagar efter uthämtad leverans.

Vid byten och returer:
1. Packa varan väl i samma paket/påse som den kom i eller använd egen förpackning/låda.
2. Använd ifylld retursedel (retursedeln är förbetald) som du finner med följesedeln i paketet.
3. Klistra den avlånga, retursedeln på paket/påse och förslut den väl. Bubbleroom debiterar alltid 45 kr i returfrakt vid mottagen retur - Läs mer under ”Återbetalning”.
4. Lämna in returen på närmaste postkontor. Behåll kvittot.

Obs! Vi behöver ditt personnummer för att kunna återbetala pengarna på ditt konto.

Återbetalning
Sker så snart returen mottagits, dock senast inom 14 dagar. Är du faktura- eller kontokund gottskrivs
ditt konto. Är du postförskottskund eller betalt med betalkort sker återbetalning automatiskt till ditt konto. Har du betalt med PayPal sker återbetalning till ditt PayPal konto. Ångrar du hela köpet återbetalas även expeditionsavgift och ev. postförskottsavgift.

Reklamationer
Har du fått felaktiga varor eller blivit felexpedierad så ber vi dig att kontakta kundservice snarast på tel. 08-411 17 17. Vid reklamation debiteras ingen fraktavgift eller returfraktavgift. Tänk på att du själv måste lägga en ny beställning om ny vara/order önskas.

Reklamation av paket
Bubbleroom har ansvar för produkten fram till dess att du får den. Upptäcker du en skada på paketet innan du öppnar det, kontakta kundservice tel. 08-411 17 17. Misstänker du att en vara saknas i paketet, eller att förseglingen är bruten, ska det anmälas/meddelas till utlämningsstället omedelbart.


Outlöst paket
Om du av någon anledning inte hämtar ut ett paket med varor, så tvingas vi debitera verkliga fraktkostnad samt returfrakt. För ej uthämtad vara tillkommer också en expeditionsavgift. Våra fraktvillkor gäller ej vid icke uthämtat paket. De fraktpriser vi debiteras från Posten för ditt paket kommer vi alltså att ta ut och inte enbart den subventionerade kundfrakten på 39 kr. För ej uthämtade paket debiterar vi för närvarande 150 kronor.


Personuppgifter och sekretesspolicy
Bubbleroom är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss - dina uppgifter kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vid registrering och beställning godkänner du att dina person-och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål, såväl generell som selektiv av Bubbleroom AB:s moderbolag Consortio Fashion Group AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners.
Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, samt få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss. Som Kund hos Bubbleroom har du rätt att en gång per år, begära skriftlig information på dina uppgifter som finns i våra register och hur de används.
Bubbleroom använder krypterad dataöverföring vilket betyder att Betalning- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet. Om du är under 18 år och vill handla på Bubbleroom behöver du målsmans tillstånd. Vid misstänkt bedrägeri förbehåller sig Bubbleroom rätten att häva ett köp.

Tvister och lagval
På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Företagsinformation
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås.
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 10, 114 34 Stockholm.
Tel kundservice: 08-411 17 17.
Org.nr 556699-9214.

Bubbleroom är medlem i Svensk Distanshandel

KONTAKTA KUNDSERVICE

Måndag-Fredag 08.00-20.00
Lördag-Söndag 10.00-15.00

Telefon: 08-411 17 17
E-mail: kundservice@bubbleroom.se

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev med det senaste nyheterna

Nyhetsbrev Kvinna
Nyhetsbrev Man
badge badge

Bli medlem

Bli medlem och ta del av våra erbjudanden, starta en blogg eller lägg upp dina egna kläder till försäljning.

Bli medlem

LEVERANSINFO

Lägsta ordervärde 70 kr
Expeditionsavgift 39 kr
14 dagars ångerrätt
Betalsätt: Konto, Faktura, Postförskott, Betalkort eller PayPal
Vi levererar endast till svensk adress
New Bubbleroom Sweden AB, ORGnr: 556699-9214