Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr

HÅLLBARHET

Kvalitetssäkring

De mest hållbara plaggen är dem vi använder flitigast. Därför är det otroligt viktigt att vi kan erbjuda dig lyxiga plagg med bra kvalitet som håller.

Kvalitetstester

På Bubbleroom arbetar vi aktivt för att säkerhetsställa att våra högt uppsatta kvalitetskrav efterföljs. Med anledning av detta testas samtliga produkter under våra egna varumärken. Detta görs främst via tredjepartslaboratorium i våra leverantörsländer, men det kan också ske på vårt huvudkontor i Borås. Varje produkt från våra egna varumärken har genomgått flertalet kvalitetstester innan det når våra kunder. Bland annat testas färghärdighet, krymp, vridning och nickel innan produktionen drar igång i stor skala.

Att produkterna testas i starten av produktionsprocessen hjälper oss att korrigera alternativt stoppa felaktiga produkter i ett tidigt skede, något som är gynnsamt för våra leverantörer, vår planering och givetvis för miljön. När produktionen väl är igång kontrolleras ytterligare prover i form av skeppningsprover och i utvalda fall förekommer stora kvalitetsinspektioner kallade Final Inspections.

Kvalitetsinspektioner - Final Inspections

För att säkerställa att produktionen följt tidigare fastställda krav och för att upptäcka eventuella avvikelser före leverans görs utöver kvalitetstester även kvalitetsinspektioner, så kallade Final Inspection. Under den här typen av inspektion kontrolleras ett större antal produkter från den färdigpackade leveransen på plats i fabriken med hjälp av en oberoende kvalitetskontrollant. I kvalitetsinspektionen ingår bland annat att plaggen mäts, att märkningar, etiketter och sömnad kontrolleras samt att eventuella defekter korrigeras alternativt sorteras bort.

Om vi haft problem med reklamationer eller bedömer något som en riskprodukt utför vi även extra kontroller. Att göra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkten lever upp till de krav som ställs är viktigt, annars riskerar vi att plaggets kvalitet inte är bra nog. Då får plagget en kortare livslängd och därmed en större påverkan på miljön.

Leveranskontroll

När sändningarna väl har nått vårt lager i Borås tas stickprov ut från varje leverans för ytterligare kontroll. Detta hjälper oss att upptäcka eventuella missöden som kan ha skett under transportens gång. Om avvikelser upptäcks har vi ofta möjlighet att åtgärda dessa lokalt i Borås.

Trots att vi lägger stora resurser på att kvalitetssäkra våra produkter kan det tyvärr hända att felmärkta eller defekta produkter slinker igenom emellanåt. Vi är inte perfekta, men vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner så att våra kunder ska få den bästa möjliga köpupplevelsen.

Kemikalier

Trots sin ofta negativa klang gör kemikalier även mycket nytta. Kemikalier finns i närapå allting som vi omger oss av – i möbler, kläder, mat, medicin och hygienartiklar. Under en textilvaras tillverkningsprocess används många olika typer av kemikalier vars syfte är att förädla varan. Bland annat används kemikalier för att ge tyget sin vackra färg eller för att ge varan en speciell egenskap.

Vissa kemikalier innebär dock risker för både miljön och tillverkarna, men även för slutanvändarna. Ansvarsfull kemikaliehantering är därför ett måste. Saknas kunskap gällande risker och efterföljande effekter kan detta leda till stora konsekvenser. Bubbleroom arbetar därför mycket med kemikaliefrågor och våra leverantörer informeras kontinuerligt om nya krav som arbetas fram utifrån internationell, europeisk och nationell lagstiftning.

Våra produkter får givetvis inte innehålla ämnen i nivåer som överskrider regleringar eller som är förbjudna i enlighet med rådande lagstiftningar. I många fall har vi hårdare krav än lagstiftningen och som tillägg tillåter vi inte att våra produkter innehåller ämnen som är listade som kandidatämnen i den europeiska kemikalieförordningen REACH.

Alla våra kemikaliekrav finns sammanfattade i vår kemikalierestriktionslista, även kallad Restricted Substance List (RSL) på engelska. Vår kemikalierestriktionslista uppdateras två gånger om året i samband med att Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) uppdaterar lagstiftningen. Våra kemikaliekrav är en del av vårt leverantörskontrakt som signeras av alla våra leverantörer.


Medlemskap i Kemikaliegruppen

Som en del av vårt kemikaliearbete är vi även medlemmar i Kemikaliegruppen. Kemikaliegruppen är en del av Research Institutes of Sweden (RISE) vars uppgift är att sprida den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. För att hålla oss uppdaterade kring bland annat nya riskämnen och lagkrav deltar de ansvariga för kemikaliearbetet kontinuerligt i Kemikaliegruppens möten. Dessa möten är även ett väldigt bra forum för att träffa andra i branschen och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Genom Kemikaliegruppens guide ”Chemicals Guidance” får våra leverantörer information kring reglerade kemikalier, i vilka processer de är mer vanliga och hur dessa påverkar miljön och människorna i den. En ny upplaga av ”Chemical Guidance” skickas ut två gånger om året tillsammans med vår uppdaterade Kemikalierestriktionslista.

Kemikaliesäkring

För att säkerställa att våra leverantörer följer lagstiftningen och att våra produkter inte innehåller kemikalier som är oönskade görs stickprov på produkter löpande. Vilka produkter som testas baseras på en leverantörs tidigare historik, om leverantören är ny eller om en produkt anses vara en riskprodukt i och med ny lagstiftning. Vilka tester som utförs sker alltså inte slumpmässigt, utan bestäms utifrån en riskbedömning av produkten.

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: