Köpvillkor

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett konto samt när du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, information eller annan marknadsföring från oss.

Vi behandlar vi dina personuppgifter för att:
Administrera ditt köp när du handlar hos oss, administrera ditt konto om du valt att ha ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt konto, skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post, ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat ditt intresse för.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
New Bubbleroom Sweden AB, med organisationsnummer 556699-9214 Bubbleroom. Bubbleroom är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Tillämpning
Följande allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med New Bubbleroom Sweden AB, 556699-9214 (nedan kallad Bubbleroom). Genom att beställa accepterar du dessa villkor. Beställning av produkter sker via www.bubbleroom.se. Beställningar som görs av personer under 18 år bedöms enligt gällande regler för kontantköp och skall ha målsmans godkännande för beställning. Vid beställning via Bubbleroom.se förbehåller sig Bubbleroom för eventuella tryckfel i text och bild samt fel i produktspecifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge varans exakta utseende. Vid eventuella fel i angivande av lagersaldo förbehåller sig Bubbleroom rätten att korrigera detta i efterhand.

Priser och avgifter
Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av DIBS. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK). Alla varor i Bubblerooms sortiment är angivna inklusive moms och vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella feltryck av prisinformation och eventuell slutförsäljning. Bubbleroom tillämpar en minimibeställning om 70 kr. På alla beställningar tillkommer fraktavgift (f.n. 39 kr). Fri frakt vid köp över 999 kr. Bubbleroom tillämpar avrundning till jämn en-krona i samband med betalning. Reapriserna gäller så långt lagret räcker. För erbjudandekoder anges tydligt hur länge erbjudandet är giltigt.

Våra avgifter för närvarande:
Faktureringsavgift (Faktura) 29 kr
Avseringsavgift (Konto) 29 kr
Påminnelseavgift (Faktura/Konto) 60 kr
Förseningsavgift (Konto) 50 kr
Fri frakt vid köp över 999 kr. Övrig fraktavgift f.n.39 kr per ordertillfälle.

Köp och betalsätt
Vid beställning av vara hos Bubbleroom träffas avtal om köp först när ordern är bekräftad. Vid internetbeställning sker orderbekräftelse normalt inom några minuter efter beställning via email. Beställningar är inte giltig om Bubbleroom inte kan fastställa kundens bostadsadress. Bubbleroom förbehåller sig rätten att neka en beställning. Det finns flera betalsätt att välja mellan: Bubbleroom-Faktura, Bubbleroom-Konto, Kortbetalning (MasterCard/VISA), PayPal eller MasterPass. Betalsätt väljs i kassan vid beställning via www.bubbleroom.se.

Bubbleroom-Faktura
Du kan ansöka om att betala dina inköp med Bubbleroom-Faktura. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

* Prova hemma först och betala sedan
* Räntefritt upp till 50 dagar
* Ingen uppläggningsavgift
* Faktureringsavgift f.n. 29 kr
* Välj att delbetala över en längre tid genom att byta till Bubbleroom-Konto

Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påförs en påminnelseavgift f.n. 60 kr. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.

Fakturan skickas till dig månaden efter du genomfört dina köp. Hela beloppet inklusive faktureringsavgift f.n. 29 kr ska betalas dvs räntefritt upp till 50 dagar.

Om du gör flera köp samma månad samlas de på samma faktura.
Exempel: köp gjorde i januari samlas på en faktura som kommer till dig i mitten av februari. Den ska betalas i slutet av februari.

Viktigt: Vad som kan vara bra att veta är att vi har ett ”brytningsdatum” i början av varje månad. Detta betyder att om du lägger din beställning tidigt i början av varje månad så finns möjligheten att du mottar fakturan i slutet av samma månad.

Bubbleroom-Konto
Dela upp betalningen över en längre tid, upp till 36 månader. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit ska återbetalas på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontobesked skickas varje månad. Uppvisar kontot skuld vid avisering uttages aviseringsavgift med (f.n. 29 kr). Betalningen skall vara Bubbleroom tillhanda på plusgirokonto 418 3003-5 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och förseningsavgift (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Köp med konto levereras enbart till folkbokföringsadressen. Vid betalning via Bubbleroom-konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

Handla varor för:

1 000:-

2 000:-

3 000:-

4 000:-

5 000:-

8 000:-

12 mån

122:-

215:-

307:-

400:-

492:-

9770:-

24 mån

80:-

131:-

182:-

233:-

284:-

436:-

36 mån

min. 70:-

104:-

141:-

178:-

215:-

326:-Exempel: Du handlar för 3000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 182 kr. Total kreditkostnad blir 1358 kr och totalt att betala 4358 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfri månad.

Betalningsfri månad
Om inbetalningar gjorts i rätt tid och kontohavaren i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna så äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad. Ränta och aviseringsavgift påförs vid nyttjande av betalningsfri månad och återbetalningstiden kommer att förlängas. Om krediten nyttjas på nytt genom ytterligare köp så förlängs kreditens löptid.

Räntor och avgifter
Där inte annat särskilt anges utgår ränta på kontot enligt en månatlig räntesats som f.n. är 1,66 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den nominella årsräntan är f.n. 19,92 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektivränta beräknad på 8 000 kr upplagt på 12 månader är f.n. 26,08%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiverats av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bubbleroom eller andra kostnadsökningar som Bubbleroom inte skäligen kunde förutse når avtalet ingicks. Bubbleroom har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Bubbleroom inte råder över. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.

Beviljad kredit
Bubbleroom fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Bubbleroom förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Bubbleroom rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Bubbleroom finner skälig. Under förutsättning att kontot sköts har Bubbleroom, om inte annan överenskommelse, rätt att stegvis höja krediten upp till 8 000 kr utan förnyad ansökan.

Uppsägning
Uppsägning av konto görs genom att kontakta Bubbleroom. Efter uppsägning gäller villkoren för Bubbleroom-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot.
Bubbleroom förbehåller sig rätten att säga upp krediten i förtid om kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Kreditgivare
Kreditgivare är New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, 556699-9214. Bubbleroom beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontohavare är fysisk person. Bubbleroom förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fordring till annan kreditgivare. Den nya kreditgivaren binder sig att följa dessa villkor. Överlåtelse eller pantsättning till den nya kreditgivaren skall inte påverka kontohavarens ställning. Bubblerooms skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

SEKKI blankett

Kortbetalning
Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av DIBS. DIBS ansvarar för full säkerhet då du använder deras betaltjänst. Vid köpet krypteras informationen så att ingen obehörig kan komma åt den. Du kan betala med VISA eller MASTERCARD samt att du även kan betala via Masterpass. Bubbleroom tar ej ut någon extra avgift då du använder denna betalningsform. Vi accepterar bara svenska kort. Bubbleroom tar ej ut någon extra avgift då du använder denna betalningsform. Vid betalning med bank eller kreditkort gäller vår prisgaranti för leveranser inom Sverige. Läs mer längre ner under avdelning Frakt / Priser. Vid kortbetalning reserveras pengarna på ditt kort, detta innebär att pengarna inte finns tillgängliga för dig att handla för men vi har ännu inte dragit beloppet. Pengarna drar vi i samband med att vi skickar din order. I de fall där vi släpper en reservation kan det ta ytterligare mellan fem till sju dagar innan beloppet finns tillgängligt för dig att handla för och detta beror på att banken ofta håller beloppet några dagar från det att vi släppt reservationen.
Genom ditt köp hos Bubbleroom så godkänner du att du vill använda samma betalsätt för eventuella efterföljande debiteringar som är relaterade till samma köp. Dessa debiteringar är begränsade till kostnader som uppkommer i samband med returer eller övriga kostnader i samband med ett byte enligt vår för tiden gällande prislista.

PayPal
Vid val av betalsätt PayPal i kassan, sker betalningen via PayPal direkt. När den inkommande betalningen har bokförts hos Bubbleroom, skickas leveransen till dig.

Rabatter och erbjudanden
Rabatter och erbjudanden gäller enbart för medlemmar hos Bubbleroom, inloggning krävs för att nyttja en erbjudandekod. Observera att erbjudandekoderna behöver anges exakt så som de exponeras. Priset justeras enligt den rabatt som är knuten till den specifika erbjudandekoden. Giltighetstiden framgår tydligt med erbjudandekoden. Eventuella rabatter gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på byten eller framtida beställningar. Detta gäller även tillfälliga erbjudanden då priset endast gäller en bestämd tid eller dag.
Observera att det inte går att kombinera flera rabattkoder utan endast en kod kan anges vid varje köptillfälle.

Medlemskap
Som medlem avses person som registrerat sig hos Bubbleroom. Medlemskapet gäller för alla nuvarande och framtida köp hos Bubbleroom. Detta avtal gäller tillsvidare, men medlemskap kan när som helst avslutas. För att avsluta medlemskap eller ändra personuppgifter, gå in under "Min profil". Som medlem och kund skall största omsorg iakttas om ditt användarnamn och lösenord hos Bubbleroom. Bubbleroom är indexerat med Google och andra sökmotorer, vilket innebär att ditt medlemskap offentliggörs på samtliga sökmotorer.

Leveransinformation
Varor skickas från vårt lager inom 0-1 arbetsdagar. Fraktbolagens sändningstider varierar beroende på bostadsort och kan därför variera, men total leveranstid ligger på 1-3 arbetsdagar. Preliminär leveranstid kan ses under "Leveranstider" vid varje artikel.

Du får ditt kollinummer via email och kan själv spåra din order med detta kollinummer på Postnords hemsida, www.postnord.se.

Frakt 39:-. Fri frakt vid köp över 999:-
Faktureringsavgift 29:-
Hemleverans 99:-

Returer/Ångerrätt/Byten/Reklamationer

Ångerrätt
Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Ångerperioden räknas från det datum då du mottog den sista varan/varorna i din beställning. Det enklaste sättet att nyttja din ångerrätt är att fylla i det returformulär som medföljer i ditt paket och returnera varorna till oss. Väljer du att inte använda vårt returformulär räcker det att du informerar oss om ditt beslut att ångra din beställning innan ångerperioden är slut genom att skicka ett meddelande till vår kundtjänst kundservice@bubbleroom.se om ditt beslut att utöva ångerrätten. Du ska ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller personnummer. Varan ska skickas tillbaka väl emballerad och i samma skick. Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett.
Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här.

Utnyttjande av ångerrätt
Vi återbetalar alla betalningar från dig, inklusive kostnaden för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi använder oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning när vi gör en återbetalning till dig. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna.
Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om din önskan att ångra din beställning. Alla våra försändelser innehåller en förfrankerad adressetikett som du kan använda när du skickar tillbaka varorna. Vid utövande av ångerrätten står du som kund för kostnaden av returfrakten. Använder du retursedeln som följer med ditt paket blir returkostnaden 45 SEK. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka dig. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning i den mån av att värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans skick.

Utnyttjande av retur/bytesrätt
Sänd tillbaka varan i oförändrat skick, gärna i originalförpackningen. Returnera samtliga delar, även om de skulle vara trasiga. Bifoga retursedeln och ange gärna returorsak. På retursedeln finns en adresslapp (förbetald kundretur) som bör användas. Du får byta avgiftsfritt till en annan storlek. Vi byter inte produkter inom hudvård, makeup, hårvård och parfym-set innehållandes hudvårdsprodukter p.g.a hygieniska skäl om dessa returneras i bruten förpackning. Är varan inte i väsentligt oförändrat skick kan avdrag för ev värdeminskning göras på returbeloppet. Utnyttjas retur/bytesrätten debiteras returfrakten (f.n. 45 kr) i efterhand om du valt att använda Bubblerooms retursedel. Om en vara är
felaktig eller felexpedierad, så betalar Bubbleroom returfrakten. Vid byte eller retur står du för transportrisken. Spara alltid garanti/följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer, som skall används vid eventuell reklamation. Om du beställer fler varor än en och inte returnerar alla, betalar vi inte tillbaka expeditionsavgiften då avgiften är samma oavsett antal varor som beställts.

Byten
Det går utmärkt att byta en vara mot annan genom att själv lägga en ny beställning på vår hemsida, då tillkommer ny fraktavgift. Observera att vi inte bokar bytet när vi behandlar din retur. Vänligen lämna inga meddelanden om byte på din retursedel. Även vid byte måste den returnerade varan vara i ursprungsskick samt returnerad inom 14 dagar efter uthämtad leverans.

Vid byten och returer:
1. Packa varan väl i samma paket/påse som den kom i eller använd egen förpackning/låda.
2. Använd ifylld retursedel (retursedeln är förbetald) som du finner med följesedeln i paketet.
3. Klistra den avlånga, retursedeln på paket/påse och förslut den väl. Bubbleroom debiterar alltid 45 kr i returfrakt vid mottagen retur - Läs mer under ”Återbetalning”.
4. Lämna in returen på närmaste postkontor. Behåll kvittot.

OBS! Vi behöver ditt personnummer för att kunna återbetala pengarna på ditt konto.

Rimliga returer
Av miljöhänsyn och för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser och bra service jobbar vi ständigt med att minska mängden onödiga returer. Majoriteten av våra fantastiska Bubbleroom-kunder returnerar en rimlig mängd varor. Men det händer att en del kunder beställer och returnerar anmärkningsvärt stora mängder varor, mer än vad till och med den mest lojala kunden skulle göra. Upptäcker vi ett ovanligt mönster av köp och returer; t.ex. returer av använda varor, eller returer av stora mängder varor kan vi komma att behöva stänga ner ditt konto hos oss. Händer detta dig och du anser att vi begått ett misstag så ber vi dig kontakta oss så att vi kan se över situationen tillsammans med dig.

Återbetalning
Sker så snart returen mottagits, dock senast inom 14 dagar. Är du faktura- eller kontokund gottskrivs ditt konto. Om du betalat med betalkort sker återbetalning automatiskt till ditt konto. Har du betalt med PayPal sker återbetalning till ditt PayPal konto. Ångrar du hela köpet återbetalas även expeditionsavgift.

Reklamationer
Har du fått felaktiga varor eller blivit felexpedierad så ber vi dig att kontakta kundservice snarast på tel. 08-411 17 17. Vid reklamation debiteras ingen fraktavgift eller returfraktavgift. Tänk på att du själv måste lägga en ny beställning om ny vara/order önskas.

Reklamation av paket
Bubbleroom har ansvar för produkten fram till dess att du får den. Upptäcker du en skada på paketet innan du öppnar det, kontakta kundservice tel. 08-411 17 17. Misstänker du att en vara saknas i paketet, eller att förseglingen är bruten, ska det anmälas/meddelas till utlämningsstället omedelbart.

Outlöst paket
Om du av någon anledning inte hämtar ut ett paket med varor, så tvingas vi debitera verkliga fraktkostnad samt returfrakt. För ej uthämtad vara tillkommer också en expeditionsavgift. Våra fraktvillkor gäller ej vid icke uthämtat paket. De fraktpriser vi debiteras från Posten för ditt paket kommer vi alltså att ta ut och inte enbart den subventionerade kundfrakten på 39 kr. För ej uthämtade paket debiterar vi för närvarande 150 kronor.

Personuppgifter och sekretesspolicy
Bubbleroom är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss - dina uppgifter kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vid registrering och beställning godkänner du att dina person-och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål, såväl generell som selektiv av Bubbleroom AB:s moderbolag Consortio Fashion Group AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners.
Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, samt få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss. Som Kund hos Bubbleroom har du rätt att en gång per år, begära skriftlig information på dina uppgifter som finns i våra register och hur de används.
Bubbleroom använder krypterad dataöverföring vilket betyder att Betalning- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet. Om du är under 18 år och vill handla på Bubbleroom behöver du målsmans tillstånd. Vid misstänkt bedrägeri förbehåller sig Bubbleroom rätten att häva ett köp.

Tvister och lagval
Är en vara felaktig eller skadad, kontakta oss så att vi tillsammans kan lösa problemet. Vi försöker alltid att lösa tvister på ett ömsesidigt tillfredsställande sätt. Om ingen överenskommelse nås, kommer du att ha möjlighet att föra ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Kolla Allmänna reklamationsnämndens instruktioner här: http://www.arn.se

Du kan även använda EU-kommissionens online klagoportal. Detta är särskilt relevant ifall du är boende i ett annat EU-land än Sverige. Ärendet lämnas här: http://ec.europa.eu/consumers/odr - tillsammans med ditt ärende skall du även lämna vår mailadress: claim@bubbleroom.com

Företagsinformation
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås.
Besöksadress: Risängsgatan 4, 504 68 Borås.
Returadress:
Bubbleroom
Elektronikhöjden
175 17 Järfälla
Tel kundservice: 08-411 17 17.
Org.nr 556699-9214.

Bubbleroom är medlem i Svensk Distanshandel

Villkorsdatum
2012-10-01

KUNDSERVICE

kundservice@bubbleroom.se
08-411 17 17

Vardagar 08.00-20.00
Lördag 09.00-15.00