Köpvillkor

1. ALLMÄNT
Följande allmänna villkor är tillämpliga på samtliga avtal som kunden (nedan kallad ”du”) sluter med New Bubbleroom Sweden AB, org. nr. 556699-9214 (nedan kallad ”Bubbleroom”, ”oss” eller ”vi”). Genom att beställa accepterar du dessa villkor. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren hos Bubbleroom innan beställning. Beställning av produkter sker via www.bubbleroom.se eller via telefon/mail hos Bubbleroom. Beställningar som görs av personer under 18 år bedöms enligt gällande regler för kontantköp och skall ha målsmans godkännande för beställning. Vi förbehåller oss rätten till att neka ett köp om du exempelvis har angivit felaktiga personuppgifter samt vid misstanke om bedrägeri.Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan att meddela dig på förhand. Det villkor som gäller för dig är det vid beställningstillfället aktuella villkoret du godkänt.


2. BESTÄLLNING OCH AVTAL
Du gör dina beställningar via www.bubbleroom.se eller via telefon/mail. Minsta ordervärde är f.n. 70 kr. Beställningen kan genomföras först när du har accepterat, ingått och förstått våra allmänna villkor.Avtal om köp ingås så snart du mottagit en orderbekräftelse från Bubbleroom. Denna skickas till din mailadress förutsatt att den du angivit är korrekt. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning meddelar vi alltid dig via mail eller telefon. Återbetalning av en sådan beställning sker på samma sätt som valt betalsätt vid tidpunkten när du genomförde beställningen.


3. PERSONUPPGIFTER OCH MEDLEMSSKAP
New Bubbleroom Sweden AB, org. nr. 556699-9214, är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att exempelvis kunna leverera din beställning eller ta emot din betalning. Vi kan även använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig via mail, SMS eller postala utskick samt erbjuda för dig personliga erbjudanden baserat på din köphistorik samt de varor du visat intresse för. Fullständig information om hur Bubbleroom hanterar dina personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan utöva dessa finner du under Integritetspolicy.Som medlem avses person som registrerat sig hos Bubbleroom. Medlemskapet gäller för alla nuvarande och framtid köp hos Bubbleroom. Medlemskapet gäller tillsvidare och kan när som helst avslutas. För att avsluta ditt medlemskap administreras detta under ”Mina sidor”. Som medlem och kund skall största omsorg iakttas om ditt användarnamn och lösenord. 


4. PRISER OCH AVGIFTER
Samtliga priser på vår hemsida visas i svenska kronor (SEK). Alla varor i Bubblerooms sortiment är angivna inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att till prisändringar och reserverar oss för eventuella felskrivningar av prisinformation samt eventuell slutförsäljning. Bubbleroom tillämpar avrundning till jämn enkrona i samband med betalning. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter.

5. BETALNING
Du kan betala ditt köp på Bubbleroom enligt nedan angivna betalsätt.

Kortbetalning
Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av Avarda. Avarda ansvarar för full säkerhet då du använder deras betaltjänst. Vid köpet krypteras informationen så att ingen obehörig kan komma åt den. Du kan betala med Visa eller Mastercard. Bubbleroom tar ej ut någon extra avgift då du använder denna betalningsform. Vid betalning med bank- eller kreditkort gäller vår prisgaranti för leveranser inom Sverige. Vid kortbetalning dras pengarna på ditt kort direkt när du genomför ditt köp. Genom ditt köp hos Bubbleroom så godkänner du att du vill använda samma betalsätt för eventuella efterföljande debiteringar som är relaterade till samma köp. Dessa debiteringar är begränsade till kostnader som uppkommer i samband med returer eller övriga kostnader i samband med ett byte enligt vår för tiden gällande prislista.Om du inväntar en återbetalning kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker till ditt betalkort efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen.
PayPal
Vid val av betalsätt PayPal i kassan, sker betalningen via PayPal direkt. När den inkommande betalningen har bokförts hos Bubbleroom, skickas leveransen till dig. Bubbleroom tar ej ut någon extra avgift då du använder denna betalningsform.


Bubbleroom-Faktura
Fakturan skickas till din mail dagen efter ditt köp. Hela köpbeloppet inklusive fraktavgift samt administrationsavgift ska betalas. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post. Köp med faktura levereras endast till folkbokförd adress.* Prova hemma först och betala sedan* Räntefritt upp till 50 dagar* Ingen uppläggningsavgift* Administrationsavgift f.n. 29 kr* Påminnelseavgift f.n. 60 kr* Välj att delbetala över en längre tid genom att byta till Bubbleroom-KontoOm betalningen inte inkommit i rätt tid, påförs en påminnelseavgift f.n. 60 kr. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. Om utebliven inbetalning fortskrider trots påminnelser förs din Bubbleroom-Faktura-skuld över till ett Bubbleroom-Konto.


Bubbleroom-Konto
Dela upp betalningen över en längre tid, upp till 36 månader. Alla dina köp inom perioden samlas på ett kontobesked som skickas varje månad per mail. Uppvisar kontot skuld vid avisering uttages administrationsavgift med (f.n. 29 kr). Vid betalning via Bubbleroom-Konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post. Köp med konto levereras endast till folkbokförd adress. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit ska återbetalas på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Betalningen skall vara Bubbleroom tillhanda på plusgirokonto 475 20 04-4 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och förseningsavgift (f.n. 95 kr) samt dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader.

Handla varor för:

1 000:-

2 000:-

3 000:-

4 000:-

5 000:-

8 000:-

12 mån

122:-

215:-

307:-

400:-

492:-

9770:-

24 mån

80:-

131:-

182:-

233:-

284:-

436:-

36 mån

min. 70:-

104:-

141:-

178:-

215:-

326:-

Exempel: Du handlar för 3000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 182 kr. Total kreditkostnad blir 1358 kr och totalt att betala 4358 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfri månad.

Betalningsfri månad
Om inbetalningar gjorts i rätt tid och kontohavaren i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna så äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad. Ränta och aviseringsavgift påförs vid nyttjande av betalningsfri månad och återbetalningstiden kommer att förlängas. Om krediten nyttjas på nytt genom ytterligare köp så förlängs kreditens löptid.

Räntor och avgifter
Där inte annat särskilt anges utgår ränta på kontot enligt en månatlig räntesats som f.n. är 1,66 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den nominella årsräntan är f.n. 19,92 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektivränta beräknad på 15 000 kr upplagt på 12 månader är f.n. 26,08%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiverats av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bubbleroom eller andra kostnadsökningar som Bubbleroom inte skäligen kunde förutse når avtalet ingicks. Bubbleroom har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Bubbleroom inte råder över. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.

Beviljad kredit
Bubbleroom fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Bubbleroom förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Bubbleroom rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Bubbleroom finner skälig. Under förutsättning att kontot sköts har Bubbleroom, om inte annan överenskommelse, rätt att stegvis höja krediten upp till 15 000 kr utan förnyad ansökan.

Uppsägning
Uppsägning av konto görs genom att kontakta Bubbleroom. Efter uppsägning gäller villkoren för Bubbleroom-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot.Bubbleroom förbehåller sig rätten att säga upp krediten i förtid om kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Kreditgivare
Kreditgivare är New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, org. nr. 556699-9214. Bubbleroom beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontohavare är fysisk person. Bubbleroom förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fordring till annan kreditgivare. Den nya kreditgivaren binder sig att följa dessa villkor. Överlåtelse eller pantsättning till den nya kreditgivaren skall inte påverka kontohavarens ställning. Bubblerooms skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.SEKKI-blankett

6. LEVERANS
*Standardleverans 49 kr (Postnord), fri frakt vid köp över 499 kr *Expressleverans 79 kr (Postnord)*Hemleverans 99 kr (Postnord)*Hemleverans 59 kr (Budbee)*Fossilfri leverans 49 kr (Instabox)

Leveranstid
Du får dina varor inom 2-5 arbetsdagar. Fraktbolagens sändningstider varierar beroende på bostadsort och kan därför variera. Normalt levereras beställningar inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan.

Leveranssätt
När din order skickas från vårt lager får du en leveransbekräftelse med komplett information där du kan följa din beställning. Beroende på paketets storlek skickas det antingen som ett Varubrev eller Paket. Ett Varubrev delas vid möjlighet först ut till din brevlåda, annars till ditt närmaste ombud. Paket skickas direkt till ombud där det ligger i 14 dagar. Du får alltid ett mail, avi eller SMS med besked kring din beställning. För de fraktsätt där ID-handling krävs, ber vi dig att uppvisa en giltig legitimation.Expressleverans sker under vardagar och lägger du din beställning innan kl. 12.00 får du din leverans nästkommande vardag. (Leverans från postnummer 82000 samt Gotland tar ytterligare 1 vardag.)Vid hemleverans med Postnord levererar vi hem till dig mellan 8-21 på vardagar och med Budbee mellan 17-22 på vardagar. För Budbee gäller beställning innan klockan 12.00 för leverans kvällen efter. Som mottagare kan inom angivna ramar välja den leveranstid som passar dig bäst. Angivelsen ges till utvald leverantör.Med leverans via Instabox får du din beställning inom 1-3 vardagar.

Outlöst paket
Om du inte har hämtat ut ditt paket inom de angivna dagarna för paketets tid hos ombudet, tvingas vi debitera dig en avgift. Avgiften omfattar de omkostnader som tillkommit i samband med ditt köp, f.n. 150 kr. Om du önskar utnyttja ångerrätten önskar vi att du först meddelar oss om detta då ett icke uthämtat paket ej faller under denna kategori. Vänligen läs mer under avsnitt 7 (Ångerrätt).

Reklamation av paket vid leverans
Bubbleroom ansvarar för din beställning fram till dess att du har mottagit den. Upptäcker du en skada på försändelsen ska detta meddelas snarast innan du öppnar den till Bubbleroom. Misstänker du att en vara saknas i försändelsen eller att förseglingen är bruten, ska det anmälas/meddelas till utvald leverantör omedelbart.

7. ÅNGERRÄTT
Utnyttjande av ångerrätt
Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Ångerperioden räknas från det datum då du mottog den sista varan/varorna i din beställning. Det enklaste sättet att nyttja din ångerrätt är att fylla i det returformulär som medföljer i ditt paket och returnera varorna till oss. Väljer du att inte använda vårt returformulär räcker det att du informerar oss om ditt beslut att ångra din beställning innan ångerperioden är slut genom att meddela oss på kundservice@bubbleroom.se om ditt beslut att utöva ångerrätten. Du ska ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller personnummer. Varan/varorna ska skickas tillbaka väl emballerad och i ursprungligt skick. Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett.Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här.

Återbetalning
Vi återbetalar alla betalningar från dig, inklusive kostnaden för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi använder oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning när vi gör en återbetalning till dig. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna.Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om din önskan att ångra din beställning. Alla våra försändelser innehåller en förfrankerad adressetikett som du kan använda när du skickar tillbaka varorna. Vid utövande av ångerrätten står du som kund för kostnaden av returfrakten. Använder du retursedeln som följer med ditt paket blir returkostnaden f.n. 49 kr. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka dig. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning i den mån av att värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans skick. 

8. BYTEN OCH RETURER
Du får byta avgiftsfritt till en annan storlek. Utnyttjar du bytesrätten betalar du returfrakten men betalar ingen ny fraktavgift för din nya storlek. Om du vill utnyttja din retur- eller bytesrätt ber vi dig att sända tillbaka varan/varorna i ursprungligt skick. Gäller det en reklamation är detta inte alltid möjligt, se mer under avsnitt 9 (Reklamation). Bifoga retursedeln som följde med ditt köp, ange gärna returorsak. Är varan inte i väsentligt oförändrat skick kan avdrag för ev. värdeminskning göras på returbeloppet. Utnyttjar du retur- eller bytesrätten debiteras returavgiften (f.n. 49 kr) i efterhand om du valt att använda Bubblerooms retursedel. Om du beställer fler varor än en och inte returnerar samtliga, återbetalas inte fraktavgiften då avgiften är samma oavsett antal varor som beställts. Om en vara är skadad eller felaktig, så betalar Bubbleroom denna returfrakt. Vid ett byte/retur är det du som står för transportrisken. Tänk därför på att alltid spara följesedeln från ditt köp tillsammans med inlämningskvitto från ombudet där du lämnade din retur om något skulle inträffa med försändelsen på väg tillbaka till Bubbleroom.

Återbetalning
Sker så snart returen mottagits, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker på samma sätt som när beställningen genomfördes. Har du betalat med kortbetalning eller PayPal kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen. Om du har betalat med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto sker återbetalningen till respektive kreditkonto.

Rimliga returer
Av miljöhänsyn och för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser och bra service jobbar vi ständigt med att minska mängden onödiga returer. Majoriteten av våra fantastiska Bubbleroom-kunder returnerar en rimlig mängd varor. Men det händer att en del kunder beställer och returnerar anmärkningsvärt stora mängder varor, mer än vad till och med den mest lojala kunden skulle göra. Upptäcker vi ett ovanligt mönster av köp och returer; t.ex. returer av använda varor, eller returer av stora mängder varor kan vi komma att behöva stänga ner ditt konto och/eller begränsa dina betalsätt hos oss. Händer detta dig och du anser att vi begått ett misstag så ber vi dig kontakta oss så att vi kan se över situationen tillsammans med dig.

9. REKLAMATION
Bubbleroom tillämpar gällande konsumentlagstiftning. Om du mottagit en vara som är skadad eller felaktig ber vi dig att meddela det till oss så snart felet upptäckts. Meddelande som skickas inom två månader efter det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Om det rör sig om en transportskada eller en saknad vara skall informationen nå Bubbleroom omgående. Läs mer om detta under avsnitt 6 (Leverans). Vid godkänd reklamation står Bubbleroom för returkostnaden. Återbetalning sker på samma sätt som när beställningen genomfördes. Har du betalat med kortbetalning eller PayPal kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen. Om du har betalat med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto sker återbetalningen till respektive kreditkonto. 

10. TVISTER OCH LAGVAL
Bubbleroom strävar alltid efter högsta kundnöjdhet. Om vi inte kan nå en överenskommelse där du känner dig nöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid deras rekommendationer. Du hittar direkt till ARN via www.arn.seDu kan även använda EU-kommissionens online-klagoportal. Detta är särskilt relevant om du är boende i ett annat EU-land än i Sverige. Ärendet lämnas här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

11. RABATTER OCH ERBJUDANDEN
Rabatter och erbjudanden gäller enbart för medlemmar hos Bubbleroom, inloggning krävs för att nyttja en rabattkod. Observera att rabattkoderna behöver anges exakt så som de visas. Priset justeras enligt den rabatt som är knuten till den specifika rabattkoden. Giltighetstid samt villkor anges i samband med rabattkoden. Rabatten gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på byten eller framtida beställningar. Detta gäller även tillfälliga erbjudanden då priset endast gäller en bestämd tid eller dag. Om rabatten inte dras av korrekt i samband med ditt köp ber vi dig att kontakta oss innan du slutför din beställning.Det går inte att kombinera olika rabattkoder med varandra eller tillsammans med utnyttjande av presentkort.

12. PRODUKTINFORMATION
Vi strävar alltid efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkter. Detta inkluderar exempelvis färgåtergivning eller mått. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge produktens exakta utseende. Färgåtergivningen kan variera beroende på just din enhet eller skärm.Måtten som visas för plaggen på Bubbleroom är ungefärliga och ger dig riktlinjer inom vilken storlek som passar dig bäst. Måtten som visas i vår storlekstabell är ej översättliga till plaggets mått. Bubbleroom förbehåller sig för eventuella tryckfel i text, bild samt fel i produktspecifikation på samtliga produkter i sortimentet. Bubbleroom förbehåller sig rätten att när som helst sälja slut en produkt.

13. FÖRETAGSINFORMATION
Företagsinformation
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås
Besöksadress Risängsgatan 4-6, 504 68 Borås
Returadress Bubbleroom, Elektronikhöjden, 175 17 Järfälla
Tel kundservice 08-411 17 17 Org.nr 556699-9214. Bubbleroom är medlem i Svensk Distanshandel
Villkorsdatum2019-12-05
Senast uppdaterad2021-04-06

KUNDSERVICE

kundservice@bubbleroom.se
08-411 17 17

Vardagar 08.00-20.00
Lördag 09.00-15.00