Med våren kommer en känsla av nystart. Du lämnar det mörka och släpper in det ljusa. Madeleine Bitici håller med och för henne är våren en chans att blomma ut och vara kreativ.