Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr

Köp och betalning 

Köpvillkor

 

1. ALLMÄNT

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller när du som privatperson gör ett köp från www.bubbleroom.se och därtill relaterade webbsidor (”Webbplatsen”). När du handlar på Webbplatsen ingås ett avtal mellan dig och New Bubbleroom Sweden AB, org. nr. 556699-9214, med adress Box 922, 501 10, Borås 

2. BESTÄLLNING OCH AVTAL

Du accepterar dessa Köpvillkor i samband med att du gör din beställning på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp behöver den totala beställningssumman vara minst 70 kronor. Du behöver vara över 16 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag, t.ex. inte stå under förmyndarskap.


När du har slutfört ditt köp skickar vi automatiskt en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning. Ett bindande avtal ingås dock först när vi skickar en leveransbekräftelse till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet.


Vi kan behöva neka en beställning om du har lämnat felaktig information till oss i kassan, om vi misstänker försök till bedrägeri eller om beställningen inte kan slutföras på grund av att produkten som du har beställt är slut i lager. Vi kommer i sådana fall att meddela dig så snart vi kan.


3. PERSONUPPGIFTER

Bubbleroom är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker Webbplatsen och genomför köp hos oss. Fullständig information om hur Bubbleroom hanterar dina personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan utöva dessa finner du i vår Integritetspolicy


4. PRISER OCH PRODUKTINFORMATION

Priset på varor på Webbplatsen är angivna inklusive moms. Bubbleroom tillämpar avrundning till jämn enkrona i samband med betalning. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter. Avgift för frakt och betalning tillkommer alltså separat om inte annat tydligt anges på Webbplatsen.Vi strävar alltid efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkter. Detta inkluderar exempelvis färgåtergivning eller mått. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge produktens exakta utseende. Färgåtergivningen kan variera beroende på just din enhet eller skärm. Måtten som visas för plaggen på Bubbleroom är ungefärliga och ger dig riktlinjer inom vilken storlek som passar dig bäst.


Om pris eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.


5. RABATTER OCH ERBJUDANDEN

För att nyttja en rabattkod krävs det att du loggar in på ditt konto hos Bubbleroom. Observera att rabattkoderna behöver anges exakt så som de visas. Priset justeras enligt den rabatt som är knuten till den specifika rabattkoden. Giltighetstid samt villkor anges i samband med rabattkoden. Rabatten gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på byten eller framtida beställningar. Detta gäller även tillfälliga erbjudanden då priset endast gäller en bestämd tid eller dag. Om rabatten inte dras av korrekt i samband med ditt köp ber vi dig att kontakta oss innan du slutför din beställning. Det går inte att kombinera olika rabattkoder med varandra eller tillsammans med användande av presentkort.


6. BETALNING

Du kan betala ditt köp på Bubbleroom enligt nedan angivna betalsätt.


Swish

Vi erbjuder Swish-betalning via Avarda. Är du ansluten till Swish så har du möjlighet att genomföra betalningar som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet.


Kortbetalning

Bubbleroom använder en betalväxel som tillhandahålls av Avarda. Avarda ansvarar för full säkerhet då du använder deras betaltjänst. Vid köpet krypteras informationen så att ingen obehörig kan komma åt den. Du kan betala med Visa eller Mastercard. Bubbleroom tar ej ut någon extra avgift då du använder denna betalningsform. Vid betalning med bank- eller kreditkort gäller vår prisgaranti för leveranser inom Sverige. Vid kortbetalning dras pengarna på ditt kort direkt när du genomför ditt köp. Om du inväntar en återbetalning kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker till ditt betalkort efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen.Bubbleroom-Faktura

Fakturan skickas till din mail dagen efter ditt köp. Hela köpbeloppet inklusive fraktavgift samt administrationsavgift ska betalas. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post. Köp med faktura levereras endast till folkbokförd adress.* Prova hemma först och betala sedan* Räntefritt upp till 50 dagar* Ingen uppläggningsavgift* Administrationsavgift f.n. 29 kr* Påminnelseavgift f.n. 60 kr* Välj att delbetala över en längre tid genom att byta till Bubbleroom-Konto. Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påförs en påminnelseavgift f.n. 60 kr. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. Om utebliven inbetalning fortskrider trots påminnelser förs din Bubbleroom-Faktura-skuld över till ett Bubbleroom-Konto.


Bubbleroom-Konto

Dela upp betalningen över längre tid, upp till 36 månader. Alla dina köp inom perioden samlas på ett kontobesked som skickas varje månad per mail. För fullständiga villkor klicka här
Vid betalning via Bubbleroom-Konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post. Köp med konto levereras endast till folkbokförd adress. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit ska återbetalas på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr.


Betalningsfri månad

Om inbetalningar gjorts i rätt tid och kontohavaren i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna så äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad. Ränta och aviseringsavgift påförs vid nyttjande av betalningsfri månad och återbetalningstiden kommer att förlängas. Om krediten nyttjas på nytt genom ytterligare köp så förlängs kreditens löptid.


Räntor och avgifter

Där inte annat särskilt anges utgår ränta på kontot enligt en månatlig räntesats som f.n. är 1,66 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den nominella årsräntan är f.n. 19,92 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektivränta beräknad på 15 000 kr upplagt på 12 månader är f.n. 26,08%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiverats av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bubbleroom eller andra kostnadsökningar som Bubbleroom inte skäligen kunde förutse når avtalet ingicks. Bubbleroom har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Bubbleroom inte råder över. Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.


Beviljad kredit

Bubbleroom fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Bubbleroom förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Bubbleroom rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Bubbleroom finner skälig. Under förutsättning att kontot sköts har Bubbleroom, om inte annan överenskommelse, rätt att stegvis höja krediten upp till 15 000 kr utan förnyad ansökan.


Uppsägning

Uppsägning av konto görs genom att kontakta Bubbleroom. Efter uppsägning gäller villkoren för Bubbleroom-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Bubbleroom förbehåller sig rätten att säga upp krediten i förtid om kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.


Kreditgivare

Kreditgivare är New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, org. nr. 556699-9214. Bubbleroom beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontohavare är fysisk person. Bubbleroom förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fordring till annan kreditgivare. Den nya kreditgivaren binder sig att följa dessa villkor. Överlåtelse eller pantsättning till den nya kreditgivaren skall inte påverka kontohavarens ställning. Bubblerooms skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.


Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. SEKKI-blankett


7. LEVERANS

Din beställning levereras till dig med det leveransalternativ som du väljer i kassan. Du betalar en avgift beroende på vilket leveransalternativ du väljer. Du hittar information om dina alternativ på Webbplatsen och i kassan. Uppdaterad information om vilka leveransalternativ som vi erbjuder från tid till annan hittar du här.


Leveranstid

Den förväntade leveranstiden anges på Webbplatsen och i leveransbekräftelsen och kan skilja sig åt beroende på vilket leveransalternativ du väljer, men vi levererar normalt inom 2–5 arbetsdagar, från det att beställning gjorts. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i din leveransbekräftelse. Observera att tiden för leverans kan variera beroende på var du bor och vilket leveransalternativ du väljer samt vilken tid på säsongen som beställningen görs.


Leveranssätt

När din order skickas från vårt lager får du en leveransbekräftelse med komplett information där du kan följa din beställning. Beroende på paketets storlek skickas det antingen som ett varubrev eller paket. Ett varubrev delas vid möjlighet först ut till din brevlåda, annars till ditt närmaste ombud. Paket skickas direkt till ombud där det ligger i 7 dagar. Du får alltid ett mail, avi eller SMS med besked kring din beställning. För de fraktsätt där ID-handling krävs, ber vi dig att uppvisa en giltig legitimation vid upphämtning av paketet. Notera att vissa avvikelser förekommer beroende på vart du bor. Mer information om vad som gäller kring våra leveransalternativ hittar du här.


Outlöst paket

Om du inte har hämtat ut ditt paket inom de angivna dagarna för paketets tid hos ombudet, kommer vi debitera dig en avgift. Avgiften omfattar de omkostnader som tillkommit i samband med ditt köp, f.n. 99 kr. Om du önskar nyttja din ångerrätt önskar vi att du först meddelar oss om detta då ett icke uthämtat paket ej räknas som ett utövande av ångerrätten. Vänligen läs mer under avsnitt 8 (Ångerrätt).


8. ÅNGERRÄTT & ÖPPET KÖP 


Utnyttjande av ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot din beställning. Det enklaste sättet att nyttja din ångerrätt är att fylla i det returformulär som medföljer i ditt paket och returnera produkterna till oss. Väljer du att inte använda vårt returformulär räcker det att du informerar oss om ditt beslut att ångra din beställning innan ångerperioden är slut genom att meddela oss på kundservice.se@bubbleroom.com om ditt beslut att utöva ångerrätten. För en smidig hantering bör du ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller personnummer. Du kan även använda dig av Konsumentverkets standardblankett. Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här. Vår returadress är Bubbleroom, Elektronikhöjden, 175 17 Järfälla. Du måste skicka tillbaka produkterna till oss inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du vill ångra ditt köp.


Du har inte rätt att ångra produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas om du har brutit förseglingen av produkten. I de fall som ångerrätten inte gäller kommer vi att informera dig om det i anslutning till produkten.


Värdeminskningsavdrag

När du nyttjar ångerrätten har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion. Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot beställningen. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Det innebär att vi har rätt att dra av ett belopp med vilket produktens värde har minskats om du har använt produkten mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion. Sådant avdrag görs enligt produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet.

Öppet Köp

Utöver detta ger vi dig ytterligare 16 dagar (totalt 30 dagar) öppet köp, förutsatt att produkten är oanvänd, i ursprungligt skick och i originalförpackning. 

 


Använder du retursedeln som följer med ditt paket i samband med utnyttjande av ångerrätt & öppet köp blir returkostnaden f.n. 59 kr

ÅterbetalningNär du nyttjar din ångerrätt återbetalar vi dig, inklusive kostnaden för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi har dock rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Vi använder oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning när vi gör en återbetalning till dig. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vid utövande av ångerrätten står du som kund för kostnaden av returfrakten. Använder du retursedeln som följer med ditt paket blir returkostnaden f.n. 59 kr. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka dig. Om du beställer fler varor än en och inte returnerar samtliga, återbetalas inte fraktavgiften då avgiften är samma oavsett antal varor som beställts.

 

9. BYTEN

Vid byten vill vi att du returnerar produkten, för att sedan lägga en ny beställning. Just nu erbjuder vi inte byten kostnadsfritt, om du inte beställer över fri frakt gränsen kommer du att debiteras för en fraktavgift.  

Återbetalning

Sker så snart returen mottagits, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker på samma sätt som när beställningen genomfördes. Har du betalat med kortbetalning, swish eller PayPal kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen. Om du har betalat med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto sker återbetalningen till respektive kreditkonto.
10. FAIR USE POLICY

Vår Fair Use Policy är framtagen av miljöhänsyn och för att vi ska kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser och service till våra kunder. På grund av att ett väldigt litet antal kunder beställer och returnerar anmärkningsvärt stora mängder varor, så har vi upprättat en policy där vi förbehåller oss rätten att neka dessa kunder att ingå ytterligare avtal med oss. Vi kan därför komma att behöva stänga ner ditt konto och/eller begränsa dina betalsätt hos oss om vi uppmärksammar ett systematiskt avvikande köpbeteende; t.ex. vid köp och retur av större mängder varor där det finns rimliga skäl att misstänka att beställningen inte görs med en genuin intention om att genomföra köpet eller om det finns misstanke om missbruk i samband med returer. Som annars gäller ingås ett bindande avtal först när vi skickar en leveransbekräftelse till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet. Policyn hindrar dig enbart från att ingå ett nytt avtal med oss och påverka inte rättigheterna för redan bindande köp.

Vi identifierar avvikande köpbeteenden genom att granska flertalet objektiva faktorer t.ex. köpfrekvens, ordervärde och returhistorik. Vår personal gör den slutliga bedömningen gällande huruvida framtida beställningar ska accepteras eller nekas. Om du har blivit avstängd får du informationen i kassan vid nästa beställningstillfälle och avstängningen gäller minst 36 månader från ditt senaste köp. Har du blivit avstängd och anser att vi har begått ett misstag så ber vi dig kontakta oss på kundservice.se@bubbleroom.com eller 08-411 17 17 så att vi kan se över situationen tillsammans. Mer information om hur Bubbleroom hanterar dina personuppgifter finner du i vår Integritetspolicy.


11. REKLAMATION

Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera i tre år efter att du mottog produkten. Om du vill reklamera en produkt som är skadad eller felaktig ber vi dig att meddela det till oss så snart felet upptäckts. Meddelande som skickas inom två månader efter det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.


För att göra din reklamation rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice på kundservice.se@bubbleroom.com eller 08-411 17 17. Vår returadress är Bubbleroom, Elektronikhöjden, 175 17 Järfälla.


När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om ingen av dessa alternativ är möjliga har du istället rätt att kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet i enlighet med gällande lag. Du har även rätt till ersättning för din skada i enlighet med tillämplig lag. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag. Vid godkänd reklamation står Bubbleroom för returkostnaden.

Vid återbetalning sker det på samma sätt som när beställningen genomfördes. Har du betalat med kortbetalning eller PayPal kan det dröja 2-5 bankdagar innan återbetalning sker efter att ärendet är färdigbehandlat hos Bubbleroom. Detta för att samtliga parter inklusive bank skall kunna utföra transaktionen. Om du har betalat med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto sker återbetalningen till respektive kreditkonto.


12. TVISTER

Bubbleroom strävar alltid efter högsta kundnöjdhet. Om vi inte kan nå en överenskommelse där du känner dig nöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid deras rekommendationer. Du hittar direkt till ARN via www.arn.se. Deras adress är Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens online-klagoportal som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers/odr


13. OM DESSA KÖPVILLKOR

Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.


14. FÖRETAGSINFORMATION

Företagsinformation 
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås

Besöksadress 
Risängsgatan 4-6, 504 68 Borås

Returadress 
Bubbleroom, Elektronikhöjden, 175 17 Järfälla

Tel kundservice 
08-411 17 17

Org.nr 556699-9214


Bubbleroom är medlem i Svensk Distanshandel.


Villkorsdatum 2024-02-16

Senast uppdaterad 2023-09-15

 

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: 49 kr