Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr

Policy

Integritetspolicy 2024-05-30

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

New Bubbleroom Sweden AB, med organisationsnummer 556699–9214, nedan kallad "Bubbleroom", "vi" eller "oss", är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

Din integritet är viktig för oss. I den här policyn vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker www.bubbleroom.se, handlar hos oss, blir medlem, när du får marknadsföring från oss samt när du annars är i kontakt med oss. 

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på Bubbleroom – du når oss enklast på kundservice.se@bubbleroom.com. Vår postadress är New Bubbleroom AB Prognosgatan 11, 504 64 Borås. Du kan även ringa till oss på telefonnummer 08-411 17 17. Frågor rörande Bubblerooms integritets- och dataskydd besvaras av vårt externa Dataskyddsombud: Human Factory AB dataskydd.bubbleroom@humanfactory.se 


Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att: 

 

  • Analysera hur vår hemsida används och visa dig våra anpassade erbjudanden på andra hemsidor eller sociala medier som du besöker. Det gör vi med hjälp av de analys- och marknadsföringstjänster som beskrivs i detalj nedan. 

  • Kommunicera med dig om du kontaktar vår kundtjänst eller skriver till oss på våra sociala medier, t.ex. för att svara på dina frågor. 

  • Administrera ditt köp när du handlar hos oss, genom att: genomföra ditt köp, kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse, hjälpa dig med eventuella kundserviceärenden, fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl, och identifiera avvikande köpbeteenden och förhindra missbruk av våra tjänster. 

  • Administrera ditt konto om du valt att bli medlem, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt konto, Skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post, och Administrera tävlingar och dela bilder på sociala kanaler och på vår hemsida. Vilka får tillgång till dina personuppgifter?  

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Bubbleroom. Dina personuppgifter kan dock delas utanför Bubbleroom om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna ta hjälp av samarbetspartners med uppgifter som inte är vår kärnverksamhet. 

 

Här listar vi i detalj hur vi kan dela dina personuppgifter: 

Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att dela dina personuppgifter med det företag som hanterar vår kundtjänst. De personuppgifter som delas är de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss i samband med köpet, såsom namn, adress, kontaktuppgifter, eventuellt personnummer och uppgifter om din order. Uppgifterna delas för att vi ska kunna upprätthålla en god kundservice gentemot dig.  

 

Om du samtycker till det i samband med att du besöker vår hemsida, delar vi personuppgifter om dig med leverantörer vi använder för att visa dig anpassad marknadsföring på andra hemsidor och sociala medier (marknadsföringstjänster) samt för att analysera användningen av vår hemsida (analystjänster). 


För att genomföra betalning när du handlar hos oss delar vi dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör som du väljer. Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av betaltjänstleverantören samt hur dessa behandlas. Det framgår alltid i samband med ditt köp vilken betaltjänstleverantör som kommer behandla dina personuppgifter samt information om leverantörens behandling. 


När du har genomfört ett köp hos oss delar vi dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna till dig. Dina varor kan också komma att delas till transportleverantör om du returnerar en beställning. Detta gör vi för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och skicka information till dig om att din vara finns tillgänglig för uthämtning. 


Om du har angett ditt personnummer i kassan för att kunna betala med kredit eller för att din adress ska hämtas automatiskt, så delar vi ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att det personnummer som du har angett är korrekt. Detta gör vi på grund av vikten av att säkerställa din identitet. 


Om du inte betalar i tid kan dina personuppgifter delas till inkassobolag, som självständigt behandlar dina personuppgifter för indrivning av fordran. 
 

Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier vi använder oss utav. 

Bubbleroom delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss. I dessa fall behandlar IT-leverantörerna personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

 

Den lagliga grunden för att vi får behandla dina personuppgifter är fullgörande av avtal  

Om du vill ha mer information om exakt hur just dina personuppgifter delas, kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. 

 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra IT-leverantörer behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES. 

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande skyddsåtgärder. 

Om du vill ha mer information om vad det innebär att dina personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES samt information om vilka länder som är aktuellt i ditt fall kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. 

 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter? 

Du har flera rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter ovan.  

 

Rätt att återkalla ditt samtycke 

Du har rätt att återkalla hela eller delar av det samtycke som du har lämnat till oss 

 

Rätt att invända 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering*, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av personuppgifterna. 

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. för att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för. 

 

Rätt till begränsning 

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss samt rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat. 

 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter 

* Profilering: Vi använder ett automatisk behandling av personuppgifter, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras. 

 

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse? 

För vissa ändamål behandlar Bubbleroom dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund för behandlingen. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning genom vilken vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. 

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: