Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr
Bubbleroom Hållbarhet

På Bubbleroom vill vi bli bättre på att berätta för dig om hur vi jobbar med hållbarhet. Hållbarhetsfrågan är något vi alla måste arbeta med och det gör vi bäst tillsammans. Här hittar du information om hur vi på Bubbleroom arbetar inom olika områden.

Bubbleroom Hållbarhetspolicy & Målsättning

Som en del av att vara ett mer ansvarsfullt företag söker Bubbleroom löpande förståelse för och förbättringsmöjligheter i alla faser av verksamheten. Med vår Hållbarhetspolicy som verktyg, tillsammans med våra hållbarhetsmål, ska vi genom ett aktivt och långsiktigt arbete bidra till en hållbar utveckling där vi maximerar den positiva påverkan samt minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Bubblerooms hållbarhetspolicy och mål tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Bubblerooms Hållbarhetspolicy

På Bubbleroom arbetar vi med flertalet policyer som utgör grunden för hur vi bedriver vår verksamhet. Vår Hållbarhetspolicy omfattar hela verksamheten och är indelad i sex avsnitt; Hållbart Affärsliv, Ekonomisk Hållbarhet, Innovation & Kunskap, Information & Transparens, Sortiment samt Logistik. Nedan följer utdrag från policyn. 

Hållbart Affärsliv  ”Våra medarbetare är vår största tillgång”

För att kunna nå våra högt uppsatta mål vet vi att våra medarbetare är vår största tillgång. Att främja ett långt och hållbart arbetsliv är därför av högsta vikt. Det är våra medarbetare som är skillnaden, som gör skillnaden, och vårt mål är att varje medarbetare ska se fram emot sin arbetsdag.

Ekonomisk hållbarhet  ”Beakta Lönsamhet och hållbarhet på lång sikt”

Bubblerooms verksamhet ska vara långsiktigt lönsam där affärsbesluten beaktar lönsamhet och hållbarhet på lång sikt. En sund lönsamhet och ansvarsfullt företagande utgör en bas för att vi ska kunna vara en aktör som utgör en positiv påverkan för en hållbar tillväxt och utveckling, samt tillför mervärde för alla människor som direkt eller indirekt påverkas genom vår affärsprocess.

Innovation & Kunskap  ”Våga välja nya vägar för att finna hållbara lösningar”

Kunskap är en förutsättning för att var och en av oss ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Att dessutom våga välja nya vägar gör det möjligt för oss att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Information & Transparens  ”Relevant och tydlig hållbarhetsinformation”

Transparens är en viktig del av hållbarhetsarbetet och det innebär att vi låter våra kunder och övriga intressenter få insyn i vårt arbete genom att offentliggöra väsentlig information.

Sortiment  ”Produkter av god kvalitet som håller över tid”

De mest hållbara plaggen är de plagg som används flitigast. För att möjliggöra detta krävs det att vi som företag erbjuder bra produkter av god kvalitet som håller över tid. Dessa plagg ska vara producerade under rättvisa arbetsförhållanden.

Logistik  ”Energieffektivt, säkert och tillförlitligt”

Ett energieffektivt, säkert och tillförlitligt logistikflöde är en förutsättning för att kunna driva ett ansvarsfullt näthandelsbolag idag.

Läs Bubblerooms Hållbarhetspolicy i sin helhet här!

Hållbarhetsredovisning

Transparens är en grundpelare i hållbarhetsarbetet och något vi på Bubbleroom ständigt arbetar för att öka. I vår hållbarhetsredovisning informerar vi om arbetet under det gångna året och framsteg såväl som utmaningar vi står inför.

Läs Bubblerooms hållbarhetsrapport 2023 här

Läs Bubblerooms hållbarhetsrapport 2022 här

Läs Bubblerooms hållbarhetsrapport 2021 här

Bubbleroom  Material

Varje materialval vi gör är viktigt för oss. För att ge just ditt plagg den rätta känslan pågår en ständig process för att hitta den ultimata kvaliteten - både vad det gäller hur materialet ser ut och känns, men också hur det håller över tid och på vilket sätt det är producerat. Vi arbetar dagligen för att öka andel mer hållbara produkter i vårt sortiment. För att en produkt ska få märkas som mer hållbara hos oss måste den innehålla minst 50% mer hållbara fibrer eller på annat sätt vara ansvarsfullt producerad. Nedan kan du läsa om de material och certifieringar som vi idag bedömer som mer hållbara.

Ekologisk bomull

Vid ekologisk bomullsodling tillåts inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödning eller genmanipulerade råvaror. Även om ekologisk bomull i detta avseende är bättre än konventionellt odlad bomull är den fortfarande inte oproblematisk eftersom all bomullsproduktion är extremt vattenkrävande.

Återvunnen bomull

Genom att använda material som redan är i omlopp kan användningen av råmaterial minskas vilken i sin tur leder till en reducerad användning av energi, kemikalier och växthusgasutsläpp. För att skapa en hållbar textil (med avseende på kvaliteten) av återvunnen bomull blandas återvunna fibrer från gamla bomullsplagg eller spillmaterial generellt upp med nya. Uppblandningen med nya fibrer är nödvändig eftersom återvinningsprocessen gör bomullsfibrerna kortare, vilket leder till sämre spinningsmöjligheter och sämre kvalitet.

Bättre viskos - LENZING™ ECOVERO™ Viskos

LENZING™ ECOVERO™ Viskos är en relativt ny viskosfiber på marknaden som är framtagen av företaget Lenzing AG. Jämfört med konventionellt framställd viskos är produktionen mer resurseffektiv med mindre klimatpåverkan som leder till mindre vatten- och luftföroreningar. Majoriteten av kemikalierna som används då trämassan bearbetas under produktionen återvinns i en sluten krets. Processen fram till slutlig fiber är certifierad enligt EU Ecolabel, EU:s officiella miljömärkning.

Lyocell

Precis som viskos är lyocell en konstgjord fiber framställd av naturlig råvara. Råvaran kan komma från exempelvis eukalyptusträd. Tillverkningsprocessen är mindre miljöbelastande än för konventionell viskos då kemikalierna som används inte är lika skadliga och som dessutom tas bättre tillvara. 

Lyocellprocessen är sluten där minst 99% av processkemikalierna återanvänds. Precis som viskos har lyocell en fantastisk fuktupptagningsförmåga (bättre än bomull) och är dessutom mer färgbeständig och torkar snabbare. Lyocell från företagen Lenzing AG går under varumärket TENCEL™ Lyocell och produceras av råvara som är FSC- (Forest Stewardship Council®) eller PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifierad, d v s hållbarhetscertifierad.

Lin

Lin, som görs till linne, går att odla i kallare klimat - gärna fuktigt och milt. Ju kallare väder, desto mindre risk för skadedjur och därmed mindre behov av insektmedel. Lin behöver knappt någon bevattning och klarar sig bra på mark som inte går att använda till matproduktion. Lin behöver heller inte konstgödsel. I vissa fall kan lin till och med bidra till att rena förorenad mark från till exempel tungmetaller.

Återvunnen polyester

Återvunnen polyester framställs framför allt av återvunna PET-flaskor eller av produktionsspill från tillverkningsprocessen. Genom att använda material som redan är i omlopp kan användningen av råmaterial minskas vilken i sin tur leder till en reducerad användning av energi, kemikalier och växthusgasutsläpp.

Återvunnen polyamid

Polyamid är en annan vanlig oljebaserad konstfiber som ofta används för underkläder, sportplagg och strumpbyxor. Återvunnen polyamid kan produceras av material som gamla fiskenät eller från spill i textiltillverkningen. Ett exempel på ett varumärke som är återvunnen polyamid är ECONYL®.

Tredjepartscertifieringar

En tredjepartscertifiering innebär att en helt oberoende part fastställer att särskilda krav som kan beröra bland annat produkten, processerna, ursprungmaterialet och/eller att arbetsvillkoren uppfylls. Kraven har tagits fram av experter på området och bedömningen sker generellt av en tredjepart vilket gör bedömningen pålitlig och transparent.

GOTS  – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS-märkningen gäller hela processen från odling till färdig produkt för plagg tillverkade av naturfiber. GOTS har kriterier och certifiering för både ekologisk odling, miljömässigt- och socialt ansvarstagande samt kemikaliehantering och vattenförbrukning.

OCS  – ORGANIC CONTENT STANDARD

OCS är en certifiering som försäkrar andelen ekologisk fiber i ett material. Det finns två nivåer av märkningen; med OCS blended behöver andelen ekologisk bomull i ett material vara minst 5% och för OCS 100 krävs minst 95% ekologisk fiber.

GRS  – GLOBAL RECYCLED STANDARD

Både GRS och RCS är certifieringar som säkerställer andelen återvunnen råvara i ett material, men GRS berör ytterligare sociala och miljömässiga frågor.

RCS  – RECYCLED CLAIM STANDARD

För RCS finns två nivåer av märkningen; För RCS Blended behöver andelen återvunnet material vara minst 5% och för RCS 100 krävs minst 95%.

Bubbleroom  djurrättigheter

Vi värnar om djurens rättigheter och ställer extra höga krav på alla produkter av animaliskt ursprung. Vår "Animal Welfare & Material Ethics Policy" är en del av vårt leverantörsavtal som skickas ut, godkänns och undertecknas av alla våra leverantörer. Här kan du läsa mer detaljerat om vad den innefattar.

Bubblerooms leverantörer uppmanas att stärka kontrollen över sina respektive värdekedjor och ställa samma stränga krav på sina underleverantörer. Alla parter uppmuntras att samarbeta för att förbättra dialogen, spårbarheten och öppenheten i hela värdekedjan: från gård till slakteri, inklusive all hantering av djur i samband med uppfödning, transport, slaktning, klippning och liknande.

Alla våra leverantörer måste följa nationella och internationella lagar som rör djurrättigheter. Det gäller även internationella avtal som Washington-konventionen (The Convention of International Trade in Endangered Species - CITES). Bubbleroom har förbud mot användning av sårbara eller hotade arter.

Uppfödare och alla parter som hanterar djuren måste ansluta sig till De Fem Friheterna (The Five Freedoms for Animal Welfare) som kommer från EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE).

”The five freedoms for animal welfare”

Frihet från hunger och törst med tillgång till färskt vatten och en kost som upprätthåller fullständig hälsa och styrka.

Frihet från obehag genom att tillhandahålla en lämplig miljö som inkluderar skydd och en bekväm viloplats.

Frihet från smärta, skada och sjukdom genom att förebygga dem eller genom snabb diagnos och behandling.

Frihet att uttrycka artens naturliga beteende genom att tillgodose djurets behov av tillräckligt med utrymme, rätt resurser och sällskap av samma art.

Frihet från rädsla och ångest genom att säkerställa förutsättningar och behandlingar som undviker psykiskt lidande.

Alla leverantörer uppmanas att lämna så detaljerad information som möjligt om materialets ursprung. Dessutom ställer vi många material- och processpecifika krav.

Läs vår Animal Welfare & Material Policy här!

Bubbleroom kvalitetssäkring

De mest hållbara plaggen är dem vi använder flitigast. Därför är det otroligt viktigt att vi kan erbjuda dig lyxiga plagg med bra kvalitet som håller.

Kvalitetstester

På Bubbleroom arbetar vi aktivt för att säkerhetsställa att våra högt uppsatta kvalitetskrav efterföljs. Med anledning av detta testas samtliga produkter under våra egna varumärken. Detta görs främst via tredjepartslaboratorium i våra leverantörsländer, men det kan också ske på vårt huvudkontor i Borås. Varje produkt från våra egna varumärken har genomgått flertalet kvalitetstester innan det når våra kunder. Bland annat testas färghärdighet, krymp, vridning och nickel innan produktionen drar igång i stor skala.

Att produkterna testas i starten av produktionsprocessen hjälper oss att korrigera alternativt stoppa felaktiga produkter i ett tidigt skede, något som är gynnsamt för våra leverantörer, vår planering och givetvis för miljön. När produktionen väl är igång kontrolleras ytterligare prover i form av skeppningsprover och i utvalda fall förekommer stora kvalitetsinspektioner kallade Final Inspections.

Kvalitetsinspektioner - Final Inspections

För att säkerställa att produktionen följt tidigare fastställda krav och för att upptäcka eventuella avvikelser före leverans görs utöver kvalitetstester även kvalitetsinspektioner, så kallade Final Inspection. Under den här typen av inspektion kontrolleras ett större antal produkter från den färdigpackade leveransen på plats i fabriken med hjälp av en oberoende kvalitetskontrollant. I kvalitetsinspektionen ingår bland annat att plaggen mäts, att märkningar, etiketter och sömnad kontrolleras samt att eventuella defekter korrigeras alternativt sorteras bort.

Om vi haft problem med reklamationer eller bedömer något som en riskprodukt utför vi även extra kontroller. Att göra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkten lever upp till de krav som ställs är viktigt, annars riskerar vi att plaggets kvalitet inte är bra nog. Då får plagget en kortare livslängd och därmed en större påverkan på miljön.

Leveranskontroll

När sändningarna väl har nått vårt lager i Borås tas stickprov ut från varje leverans för ytterligare kontroll. Detta hjälper oss att upptäcka eventuella missöden som kan ha skett under transportens gång. Om avvikelser upptäcks har vi ofta möjlighet att åtgärda dessa lokalt i Borås.

Trots att vi lägger stora resurser på att kvalitetssäkra våra produkter kan det tyvärr hända att felmärkta eller defekta produkter slinker igenom emellanåt. Vi är inte perfekta, men vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner så att våra kunder ska få den bästa möjliga köpupplevelsen.

Kemikalier

Trots sin ofta negativa klang gör kemikalier även mycket nytta. Kemikalier finns i närapå allting som vi omger oss av – i möbler, kläder, mat, medicin och hygienartiklar. Under en textilvaras tillverkningsprocess används många olika typer av kemikalier vars syfte är att förädla varan. Bland annat används kemikalier för att ge tyget sin vackra färg eller för att ge varan en speciell egenskap.

Vissa kemikalier innebär dock risker för både miljön och tillverkarna, men även för slutanvändarna. Ansvarsfull kemikaliehantering är därför ett måste. Saknas kunskap gällande risker och efterföljande effekter kan detta leda till stora konsekvenser. Bubbleroom arbetar därför mycket med kemikaliefrågor och våra leverantörer informeras kontinuerligt om nya krav som arbetas fram utifrån internationell, europeisk och nationell lagstiftning.

Våra produkter får givetvis inte innehålla ämnen i nivåer som överskrider regleringar eller som är förbjudna i enlighet med rådande lagstiftningar. I många fall har vi hårdare krav än lagstiftningen och som tillägg tillåter vi inte att våra produkter innehåller ämnen som är listade som kandidatämnen i den europeiska kemikalieförordningen REACH.

Alla våra kemikaliekrav finns sammanfattade i vår kemikalierestriktionslista, även kallad Restricted Substance List (RSL) på engelska. Vår kemikalierestriktionslista uppdateras två gånger om året i samband med att Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) uppdaterar lagstiftningen. Våra kemikaliekrav är en del av vårt leverantörskontrakt som signeras av alla våra leverantörer.

Medlemskap i Kemikaliegruppen

Som en del av vårt kemikaliearbete är vi även medlemmar i Kemikaliegruppen. Kemikaliegruppen är en del av Research Institutes of Sweden (RISE) vars uppgift är att sprida den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. För att hålla oss uppdaterade kring bland annat nya riskämnen och lagkrav deltar de ansvariga för kemikaliearbetet kontinuerligt i Kemikaliegruppens möten. Dessa möten är även ett väldigt bra forum för att träffa andra i branschen och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Genom Kemikaliegruppens guide ”Chemicals Guidance” får våra leverantörer information kring reglerade kemikalier, i vilka processer de är mer vanliga och hur dessa påverkar miljön och människorna i den. En ny upplaga av ”Chemical Guidance” skickas ut två gånger om året tillsammans med vår uppdaterade Kemikalierestriktionslista.

Kemikaliesäkring

För att säkerställa att våra leverantörer följer lagstiftningen och att våra produkter inte innehåller kemikalier som är oönskade görs stickprov på produkter löpande. Vilka produkter som testas baseras på en leverantörs tidigare historik, om leverantören är ny eller om en produkt anses vara en riskprodukt i och med ny lagstiftning. Vilka tester som utförs sker alltså inte slumpmässigt, utan bestäms utifrån en riskbedömning av produkten.

Bubbleroom  Socialt ansvarstagande

De sociala aspekterna i våra produktionsländer är en viktig fråga för oss och något vi arbetar med dels genom dagligt och nära samarbete med våra leverantörer, men också genom vårt medlemskap i den internationella organisationen Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Vi använder oss av Amfori:s Code of Conduct, uppförandekod, som består av riktlinjer för hur våra leverantörer ska bedriva sina verksamheter på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Våra leverantörer

Bubbleroom äger inga egna fabriker utan samarbetar med fristående textilproducenter i Asien och Europa. Grunden för att kunna vara med och påverka arbetsförhållanden och miljöfrågor hos leverantörerna anser vi är att ha ett bra samarbete och bygga upp starka, långvariga relationer. Detta är något vi som företag eftersträvar och kontinuerligt arbetar med. 

Största delen av vår produktion är belägen i Kina och vi har därför valt att arbeta tillsammans med ett produktionskontor i Shanghai. Att finnas på plats nära flertalet av våra leverantörer är något som stärker vår kommunikation och därigenom vår relation väsentligt.

När vi inleder ett nytt samarbete med en leverantör ställer vi krav på att de själva har ett välfungerande hållbarhetsarbete med avseende på både sociala och miljömässiga frågor. Vi kräver även in detaljerad information om fabrikerna de arbetar med, deras produktionskedja samt alla giltiga produktcertifikat och resultat från tredjepartsinspektioner. Leverantören måste noga gå igenom vårt leverantörsavtal, vår så kallade Supplier’s Guide, som förutom vår uppförandekod även innehåller bland annat djurrättspolicy, kvalitetskrav och kemikaliekrav. Transparens är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi arbetar därför med en publik leverantörslista. Leverantörslistan uppdateras två gånger om året.

Bubbleroom Supplier List Private Label  

Amfori BSCI och Code of Conduct

Amfori BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. En Amfori BSCI-märkning förekommer således inte på produkterna i vårt sortiment. Däremot är medlemskapet en stark indikation att medlemmarna arbetar seriöst och metodiskt med just sociala frågor i leverantörskedjan. Vi använder oss också av Amfori BSCI:s Code of Conduct (CoC) vilket är en uppförandekod som gäller alla leverantörer som gör affärer med oss, liksom deras underleverantörer. 

Uppförandekoden är en del av vårt leverantörsavtal som alla våra leverantörer måste läsa, godkänna och signera innan vi kan inleda vårt samarbete. Koden är uppbyggd på 13 performance areas som är grundstommen i Amfori:s arbete och innehåller bland annat krav gällande säkerhet, löner, arbetstid, barnarbete och vattenrening. Att dessa krav följs kontrolleras genom inspektioner, så kallade audits, på fabrikerna av oberoende inspektionsföretag. 

 Hela vår Code of Conduct hittar du här!

Oberoende kontroller genom Amfori BSCI

För att säkerhetsställa att Bubblerooms leverantörer följer de krav som de förbundit sig till genom att signera vårt leverantörsavtal, vår så kallade Supplier’s Guide, sker inspektioner av oberoende auditörer direkt på våra leverantörers fabriker. Inspektionerna kan vara anmälda, semianmälda eller oanmälda. Under inspektionen kontrolleras att Amfori BSCI:s uppförandekod som ingår i Bubblerooms leverantörsavtal uppfylls. Om det är något av de 13 huvudområden som uppförandekoden består av som får anmärkningar sätts en tidsram upp för inom vilken problemen ska åtgärdas. Som standard är åtgärdsperioden ett år, men vid mer akuta avvikelser sätts en snävare tidsplan. 

 När en inspektion utförts sparas resultaten ner av den externa auditören och publiceras i Amfori BSCI:s databas och görs då synlig för alla de medlemsföretag som arbetar med leverantören. Databasen gör det alltså möjligt för medlemsföretagen att dela informationen med varandra vilket på så sätt leder till att medlemsföretagen gemensamt kan påverka leverantörerna i större utsträckning. På detta sätt är det även möjligt att inspektera fler leverantörer totalt sätt då dubbelinspektioner av fabriker kan undvikas.

Bubbleroom  samarbetspartners

Hållbarhetsfrågan är något vi alla måste arbeta med och det gör vi bäst tillsammans. Nedan presenterar vi några av våra samarbetsforum och övriga partners.

Partnerships  Amfori BSCI

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållanden i leverantörskedjan. https://www.amfori.org/

STICA

Textilbranschen står för en signifikant del av världens utsläpp av växthusgaser och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. Bubbleroom ingår i STICA, ett samarbete där företag går samman för att minska textilindustrins klimatpåverkan.
https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA

BETTER COTTON

Better Cotton är en ideell organisation som arbetar för att globalt och i stor skala förbättra metoder för bomullsodling och villkoren för bomullsodlarna. Better Cotton utbildar odlarna i mer miljövänliga odlingsmetoder som bland annat innebär minskad vattenanvändning, övergång till naturgödsel och minskad användning av skadliga bekämpningsmedel. Better Cotton’s arbete bidrar också till att förbättra den sociala och ekonomiska situationen för odlarna.

Genom vårt medlemskap i Better Cotton har vi på Bubbleroom åtagit oss att vara en del av denna positiva utveckling.

Better Cotton är ingen produktcertifiering i sig utan är baserat på ett massbalanssystem. Massbalans innebär att Better Cotton-bomullen inte går att spåra fysiskt till våra produkter. Precis som när du köper förnybar el kan du inte spåra elen du köpt från tex. solenergi till just ditt eluttag, motsvarande kan alltså inte bomullen som odlats av en Better Cotton-odlare spåras till just ditt bomullsplagg - den blandas upp på vägen. Vi på Bubbleroom gynnar odlare av Better Cotton genom vår efterfrågan på Better Cotton, motsvarande den volym som vi köper till våra produkter.

Bubbleroom har som mål för 2024 att 60% av den bomull vi köper in ska vara Better Cotton.


Läs mer här ›

KEMIKALIEGRUPPEN

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen

TEKO

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.
https://www.teko.se/

FUR FREE RETAILER

Fur Free Retailers arbetar för en pälsfri handel och är ett världsledande program för att ansluta pälsfria företag till konsumenter som söker etiska varor. Bubbleroom finns med på deras lista över pälsfri handel.
https://furfreeretailer.com/

MARKETPLACE BORÅS

Marketplace Borås är en plattform för det textila näringslivet i Västsverige. Deras syfte är att arbeta för att generera affärsnytta för medlemmarna samt att stärka svenskt mode, textil och design genom att skapa mötesplatser där medlemmarna kan ta del av det senaste inom textil- och mode samt dela erfarenheter med branschkollegor.
https://www.texsweden.se/

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland är en våra äldsta samarbetspartners och de utför större delen av våra kvalitets- och kemikalietester. Företaget är en av världens ledande testtjänstleverantörer och har lokala kontor och laboratorium i majoriteten av våra produktionsländer.
https://www.tuv.com/world/en/

Bubbleroom Skötselråd

Investera långsiktigt i dina noggrant utvalda plagg. Ta hand om dem så håller de i längden och se till att laga dem vid behov i stället för att ersätta dem direkt. Så här kan ta hand om dina favoritplagg för att de ska hålla längre:

Förvaring

Hur din garderob är organiserad påverkar hur länge du kan använda dina plagg och hur länge de behåller sin form och kvalité. Skjortor, blusar, jackor, kavajer och klänningar - mår ofta bäst hängandes på trägalgar, gärna av bra kvalitet. Då håller tyget sig fräscht längre och undviker att skrynklas. Finbyxor - använd en byxgalge för dina skräddade byxor och vik dem längs med vecket istället för sömmen. På så vis bevaras formen bättre och du undviker skrynklor. Stickat - lägg dina tröjor platt för att torka och förvara dem vikta i garderoben eller byrån. På så vis undviker du att de sträcks ut eller får märken.

Tvätt & torkning

Var försiktig när du tvättar och torkar dina plagg och tvätta inte oftare än nödvändigt. Läs alltid tvättråden på etiketten först, eftersom alla plagg har olika behov. Många tvättmaskiner har färdiga tvättprogram för olika typer av plagg som kan vara bra att använda.

Bubbleroom RIKTLINJER

Tvätta i låg temperatur - se till att du tvättar dina kläder på den lägsta möjliga temperaturen, speciellt om du tvättar ömtåliga plagg. I våra plagg står alltid den varmaste temperaturen angiven.

Tvätta kortare tid - är plagget bara lite smutsigt räcker ofta det kortaste tvättprogrammet för att dina kläder ska bli rena. Genom att tvätta kortare tid sparar du dessutom på vatten och energi.

Tvättmedel - Välj ett flytande och gärna ekologiskt tvättmedel. Flytande tvättmedel upplöses bättre än pulver och är det mildaste valet för både hand- och maskintvätt. Följ alltid doseringsanvisningarna, ditt plagg blir inte renare med mer tvättmedel. Tänk på att jeans inte mår bra av tvättmedel med blekmedel.

Tvättpåse - använd alltid en tvättpåse för känsliga material som silke, viskos, ull och lyocell eller finare plagg med detaljer som spets och dekorationer. Detta gäller också BH eller badkläder med bygel. Vänd alltid plaggen ut och in för att minska slitning och för att behålla en fin yta.

Skona plaggen – Tänk på att alltid stänga alla knappar och blixtlås före tvätt för att plaggen inte ska fastna i varandra eller slitas onödigt hårt.

Krymp – Viss krymp är naturligt för vissa material, men skulle ditt plagg dra ihop sig mycket kan det ofta strykas ut efter tvätt eller formas försiktigt i fuktigt tillstånd. Följ alltid anvisningarna i tvättråden. 

 Skonsam torkning – låt plaggen självtorka och undvik torktumlare och torkskåp, om det inte är nödvändigt, för att spara energi. Dunjackor mår dock allra bäst om de torktumlas med 2-4 tennisbollar efter tvätt, eller om jackan blivit blöt i ett överraskande regn.

Hjälp plaggen hålla sig fina länge
Bubbleroom RÅD

Var rädd om stretchen - stretchiga material med elastan är känsliga för värme, tex stretchjeans, därför håller de här plaggen bättre om de tvättas ut och in och i kalla temperaturer. Använd inte torktumlare eller torkskåp. Lägg gärna en fuktig trasa mellan tyget och strykjärnet vid strykning. 

Tvätt sliter på plagget - Undersök om fläckar kan tas bort utan tvättmaskin och häng gärna ut dina plagg till vädring, ofta räcker det för att plagget ska kännas fräschare. 

Ta bort noppor - många material kan få noppor med tiden, men det finns enkla sätt att ta bort dem. Investera med fördel i en noppborttagare eller en ullkam för att behålla en fin yta. 

Damm och ludd – använd en klädroller eller klädborste för att få bort allt tråkigt som fastnat på ytan av ditt plagg, en enkel make-over som gör snabb skillnad.

Solen bleker – Tänk på att höga halter av klor i badvattnet och vissa solkrämer skada dina badplagg. För att ge kläderna extra långt liv rekommenderar vi att alltid skölja ur dem i kallt vatten efter användning och låta dem självtorka i skuggan. Även ljus denim kan påverkas av solen och gulna något om den utsätts för solljus under längre tid.

Torrfällning – Vissa typer av plagg kan tendera att fälla färg. Alla plagg under våra egna varumärken kvalitetstestas innan produktionsstart. Både torr- och tvättfällning är exempel på tester som ingår i vårt standardtestpaket. Är fällningen för hög görs åtgärder för att minimera detta. På grund av infärgningstekniken för denim är dock detta material mer benäget att släppa färg och det kan vara svårt eller i vissa fall omöjligt att komma undan en viss grad av fällning. Gnugga därför aldrig bort en fläck då det kan bidra till att färgen släpper lokalt. Plagg med misstänkt torrfällningstendens har alltid en varnings-etikett.

När plaggen inte används mer Bubbleroom ALLMÄNNA TIPS

Ett plagg som används längre över tid har också en mindre total miljöpåverkan, här finns flera tips på hur dina plagg kan få ett längre liv:

Återbruk – kanske har plagget du tröttnat på ett nyvärde för någon annan. Lämna in dina plagg till försäljning till en second hand-butik eller varför inte sälja det vidare på egen hand eller skänka det vidare till någon som behöver.

Byt bort – Byt plagg med dina vänner, bjud in till klädbytarparty!

Gör om – använd din kreativitet och ändra ett plagg så det känns nytt igen, kanske byta knappar eller korta av. Sviker dina sömnadskunskaper dig kan du lämna ditt plagg till en skräddare, eller kanske till någon i din närhet med symaskin. 

För ytterligare skötselråd, hitta mer information här!

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: