Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr

HÅLLBARHET

Djurrätt

Vi värnar om djurens rättigheter och ställer extra höga krav på alla produkter som innehåller animaliskt ursprung. Vår ”Animal Welfare & Material Ethics Policy” är en del av vårt leverantörskontrakt som skickats ut, godkänts och skrivits under av alla våra leverantörer. Här kan du läsa mer ingående om vad den innefattar.  

Bubblerooms leverantörer uppmanas att stärka kontrollen över sina respektive värdekedjor och ställa samma hårda krav på sina underleverantörer. Alla parter uppmuntras att samarbeta för att förbättra dialogen, spårbarheten och öppenheten i hela värdekedjan: Från gård till slakteri, inklusive all hantering av djur i samband med uppfödning, transport, slakt, klippning och liknande.

Alla våra leverantörer måste följa de nationella och internationella lagstiftningarna som rör djurrätt. Detta gäller även internationella avtal såsom Konventionen om Internationell Handel med Hotade Arter (The Convention of International Trade in Endangered Species – CITES). Bubblerooms har förbud mot användning av sårbara eller hotade arter.

Uppfödare och alla parter som hanterar djuren ska ansluta sig till De Fem Friheterna (The Five Freedoms for Animal Welfare) som tagit fram av EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE). 

The Five Freedoms for Animal Welfare

Här är en lista över de fem friheterna för djurskydd:

  • Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
  • Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
  • Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
  • Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
  • Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Alla leverantörer uppmanas att lämna så detaljerad information som möjligt om materialets ursprung. Dessutom ställer vi flertalet material- och processpecifika krav.

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: 49 kr