Leverans 1-3 vardagar - Fri frakt över 999 kr

HÅLLBARHET

Hållbarhetspolicy & målsättning

Som en del av att vara ett mer ansvarsfullt företag söker Bubbleroom löpande förståelse för och förbättringsmöjligheter i alla faser av verksamheten. Med vår Hållbarhetspolicy som verktyg, tillsammans med våra hållbarhetsmål, ska vi genom ett aktivt och långsiktigt arbete bidra till en hållbar utveckling där vi maximerar den positiva påverkan samt minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Bubblerooms hållbarhetspolicy och mål tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

På Bubbleroom arbetar vi med flertalet policyer som utgör grunden för hur vi bedriver vår verksamhet. Vår Hållbarhetspolicy omfattar hela verksamheten och är indelad i sex avsnitt; Hållbart Affärsliv, Ekonomisk Hållbarhet, Innovation & Kunskap, Information & Transparens, Sortiment samt Logistik. Nedan följer utdrag från policyn. 

Hållbart affärsliv

Våra medarbetare är vår största tillgång

För att kunna nå våra högt uppsatta mål vet vi att våra medarbetare är vår största tillgång. Att främja ett långt och hållbart arbetsliv är därför av högsta vikt. Det är våra medarbetare som är skillnaden, som gör skillnaden, och vårt mål är att varje medarbetare ska se fram emot sin arbetsdag.

Ekonomisk hållbarhet

Beakta lönsamhet och hållbarhet på lång sikt

Bubblerooms verksamhet ska vara långsiktigt lönsam där affärsbesluten beaktar lönsamhet och hållbarhet på lång sikt. En sund lönsamhet och ansvarsfullt företagande utgör en bas för att vi ska kunna vara en aktör som utgör en positiv påverkan för en hållbar tillväxt och utveckling, samt tillför mervärde för alla människor som direkt eller indirekt påverkas genom vår affärsprocess.

Innovation & kunskap

Våga välja nya vägar för att finna hållbara lösningar

Kunskap är en förutsättning för att var och en av oss ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Att dessutom våga välja nya vägar gör det möjligt för oss att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Information & transparens

Relevant och tydlig hållbarhetsinformation

Transparens är en viktig del av hållbarhetsarbetet och det innebär att vi låter våra kunder och övriga intressenter få insyn I vårt arbete genom att offentliggöra väsentlig information.

Sortiment

Produkter av god kvalitet som håller över tid

De mest hållbara plaggen är de plagg som används flitigast. För att möjliggöra detta krävs det att vi som företag erbjuder bra produkter av god kvalitet som håller över tid. Dessa plagg ska vara producerade under rättvisa arbetsförhållanden.

Logistik

Energieffektivt, säkert och tillförlitligt

Ett energieffektivt, säkert och tillförlitligt logistikflöde är en förutsättning för att kunna driva ett ansvarsfullt näthandelsbolag idag.

Läs Bubblerooms Hållbarhetspolicy i sin helhet här

Hållbarhetsredovisning

Transparens är en grundpelare I hållbarhetsarbetet och något vi på bubbleroom ständigt arbetar för att öka. I vår hållbarhetsredovisning informerar vi om arbetet under det gångna året och framsteg såväl som utmaningar vi står inför.

Läs Bubblerooms hållbarhetsrapport 2022 här

Läs Bubblerooms hållbarhetsrapport 2021 här

Tillagd i varukorgen
Summa varukorg: